Wat doet DAS Legal Services B.V. met uw klacht?

Wij staan klaar voor u als u vindt dat het beter kan. Bent u niet tevreden over DAS? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze producten of diensten. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Waarover gaat deze klachtenregeling?

In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen. Ook ziet u hieronder wat u kunt doen, als u ontevreden blijft. Deze klachtenregeling gaat uitsluitend over de producten en diensten van DAS Legal Services B.V., het bedrijfsonderdeel van DAS waarin wij klanten zonder Rechtsbijstandsverzekering bijstaan. Bent u verzekerd en wilt u een klacht indienen?

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op de volgende drie manieren indienen bij DAS:

  1. Online - Vul het online klachtenformulier in.
  2. Per brief - Stuur uw brief met uw klacht aan: DAS Legal Services B.V. T.n.v. Secretariaat Postbus 23050 1100 DN Amsterdam
  3. Telefonisch - Bel ons om uw klacht door te geven. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur op 020 6517 517 (keuzemenu optie 5, voor particulieren en ondernemers).

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

  • Voordat wij uw klacht kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld daarom de onderstaande informatie op het klachtenformulier of in uw brief. Belt u ons? Dan is het handig als u deze informatie bij de hand hebt:
  • uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
  • uw dossiernummer;
  • een omschrijving van uw klacht;
  • de oplossing die u wenst;
  • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Wat doen wij met uw klacht?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt het management -meestal telefonisch- contact met u op over de inhoud en de afhandeling van uw klacht. Sowieso ontvangt u binnen zes werkdagen een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Dat is zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht.

U leest in onze inhoudelijke reactie hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Soms geeft een klacht aanleiding om een product of dienst aan te passen. Als dat in uw situatie geldt, hoort u dat ook van ons. Wijzen wij uw klacht af? Dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen.

Wilt u direct een klacht indienen bij de directie van DAS? Dan kan dat. Handelt u dan op dezelfde manier als hieronder is beschreven voor een vervolgklacht.

Als u niet tevreden bent over hoe wij uw klacht hebben afgehandeld

Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een vervolgklacht indienen bij de directie van DAS. Deze vervolgklacht dient u op dezelfde manier in als de oorspronkelijke klacht. Opnieuw ontvangt u dan eerst een ontvangstbevestiging. Vervolgens krijgt u binnen zes werkdagen een schriftelijke inhoudelijke reactie.

Als u ontevreden blijft hoe DAS met uw klacht omgaat

Blijft u ontevreden, ook nadat de directie van DAS naar uw klacht heeft gekeken? En betreft het een letselschadezaak dan kunt u indien de letselschadespecialist registerexpert is bij het Nivre, uw klacht melden bij deze instantie:

  • Nederlands Instituut van Register Experts (Nivre), Contactgegvens: secretariaat@nivre.nl, 010 2428555, Boompjes 251,3011 XZ Rotterdam

Naar de rechter

U kunt ook naar de bevoegde rechter stappen. De kosten hiervoor komen voor uw eigen rekening en risico.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.