De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Statutaire Directie en op de algemene gang van zaken binnen DAS Holding en de met haar verbonden ondernemingen. De taken en verantwoordelijkheden zijn opgenomen in de statuten en reglement van de Raad van Commissarissen.
Freek Wansink

Freek Wansink (1954)

Voorzitter van de Raad van Commissarissen, lid van de Remuneratie-, Selectie- en Benoemingscommissie en van de Audit Commissie

Freek Wansink was van 2005 tot en met mei 2015 CEO bij Generali en daarvoor managing director bij Nationale Nederlanden. Daarnaast was hij van 2006 tot en met 2015 vicevoorzitter van het Verbond van Verzekeraars. Verder is Freek lid van de Raad van Commissarissen van de coöperatie TVM.

Ulrike Timmer 

Ulrike Timmer (1966)

Lid van de Raad van Commissarissen en vicevoorzitter

Ulrike Timmer is sinds 1 augustus 2021 verantwoordelijk voor de wereldwijde activiteiten van ERGO in rechtsbijstandverzekeringen. Ulrike is eveneens voorzitter van de Raad van Commissarissen van DAS België en van DAS Spain.

Carin Gorter

Carin Gorter (1963)

Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Audit Commissie

Carin Gorter is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van Basic Fit N.V., commissaris bij TKH Group, Ebusco Holding N.V., de coƶperatie TVM en lid van Raad van Toezicht van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Daarnaast is zij lid van de Externe Audit Committee van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Zij vervulde verschillende managementfuncties bij Rabobank en ABN AMRO.

Robin Clements 

Robin Clements (1971)

Lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Nominatiecommissie

Robin Clements is chief marketing officer van de consumentenmarkt binnen KPN en heeft diverse seniore directie- en bestuursrollen vervuld, met name in de telecomsector, onder andere als ceo bij Telfort en Tiscali. Daarnaast heeft hij tot 2017 een aantal jaren in de directie van Centraal Beheer gezeten als directeur Commercie en Marketing. Robin is voorzitter van de Remuneratie-, Selectie- en Nominatiecommissie van DAS.

Heiko Stuber

Heiko Stüber (1968)

Lid van de Raad van Commissarissen en lid van de Audit & Risk Commissie

Heiko Stüber is Chief Financial Officer van ERGO Group AG. Hij vervult diverse toezichthoudende nevenfuncties binnen ERGO. Daarvoor, vanaf 2011, was hij Head of Group Accounting en Controlling van ERGO Group AG. Hij is lid van de Raad van Bestuur van ERGO Vorsorge AG, van ERGO Versicherung AG en van DKV AG. Hij is voorzitter van de Raad van Commissarissen van ERGO Poland en lid van de Raad van Commissarissen van diverse dochtermaatschappijen van ERGO.