Bezwaar maken tegen parkeerboete

Als u niet of te weinig betaalt voor een betaalde parkeerplaats, krijgt u een parkeerboete. Deze 'naheffingsaanslag' ontvangt u van de gemeente waar u parkeerde. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Stap 1 – Geef een goede reden voor uw bezwaar

De mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen een parkeerboete zijn helaas beperkt. Zorg dus dat u een goede reden heeft. Argumenten als ‘mijn kleingeld was op’ of ‘mijn banksaldo was te laag‘ zijn argumenten waar u niet ver mee komt. De kans op succesvol bezwaar is wel groot als:

  • u wel een geldig parkeerbewijs had. Bewijs dat met een kopie van de parkeerbon.
  • er sprake was van een noodsituatie. U moest bijvoorbeeld iemand wegbrengen naar de spoedeisende hulp. Voeg dan het ziekenhuisrapport of de artsenverklaring toe aan uw bezwaar.
  • de overtreding is gemaakt in een auto die u al had verkocht vóór de datum van de overtreding. Dat kunt u bewijzen met uw vrijwaringsbewijs.
  • uw auto was gestolen tijdens de overtreding. Dat kunt u bewijzen met een politieaangifte.
  • u de overtreding helemaal niet heeft begaan. Uw kentekennummer is bijvoorbeeld door een fout ingevuld op de aanslag.

Stap 3 – Maak bezwaar bij de gemeente

Zorg dat u binnen 6 weken na de datum op de boete bezwaar maakt bij gemeente waar u parkeerde. Geef een goede reden waarom u het niet eens bent met een bekeuring. Ondersteun uw bezwaar zoveel mogelijk met bewijzen. Bij veel gemeentes kunt u uw bezwaar via hun website indienen. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. Anders stuurt uw een brief per post (het adres staat op de boete).

Stap 3 – Wacht op de uitspraak van de gemeente

Na uw bezwaar, krijgt u een ontvangstbevestiging. Vervolgens doet de gemeente een uitspraak. Check de website van de gemeente wat hun beslistermijn is. Bekijk ook hoe het zit met betalen van uw boete. De ene gemeente schort de betaaltermijn na uw bezwaar op, de ander vraagt u alvast te betalen. Op de boete staat meestal aangegeven of u wel of niet moet betalen nadat u bezwaar heeft gemaakt. Kunt u het nergens terugvinden? Dan raden we aan om de boete wel alvast te betalen. U krijgt uw geld dan terug als het bezwaar wordt goedgekeurd.

Stap 4 – Teken beroep aan

Wordt uw bezwaar afgewezen en bent u het niet eens met de uitspraak? Dan kunt u beroep aantekenen. Hoe u dit moet doen, staat in de uitspraak van de gemeente. Houd er rekening mee dat u dan griffiekosten betaald.

Lees verder

Veelgestelde vragen