Bezwaar maken tegen verkeers­boete

Als u een verkeersovertreding maakt, krijgt u een boete van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Deze 'beschikking' krijgt u binnen 4 maanden thuisgestuurd. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u bezwaar maken.

Stap 1 - Check wat voor boete u heeft

Het CJIB kan u 2 soorten boetes sturen:

Strafbeschikking
Voor zwaardere verkeersovertreding krijgt u een strafbeschikking. Bijvoorbeeld rijden onder invloed of een zware snelheidsovertreding. U herkent de strafbeschikking aan de “O” rechts bovenaan de brief. Als u het niet eens bent met deze boete, dan kunt u binnen 2 weken een in verzet gaan via het CJIB.

Verkeersboete
Deze ontvangt u bij lichte verkeersovertredingen. Bijvoorbeeld door rood rijden of een kleine snelheidsovertreding. Een verkeersboete herkent u aan de letter “M” bovenin de brief. Ga naar stap 2 als u het niet eens bent met deze boete.

Stap 2 – Geef een goede reden voor uw bezwaar

De mogelijkheden in bezwaar te gaan tegen een beschikking zijn helaas beperkt. Zorg dus dat u een goede reden heeft. De kans op succesvol bezwaar is groot als:

 • de overtreding is gemaakt in een auto die u al had verkocht vóór de datum van de overtreding. Dat kunt u bewijzen met uw vrijwaringsbewijs.
 • uw auto zonder uw toestemming is gebruikt en u niets kon doen om dat tegen te houden (diefstal of joyriding).
 • iemand heeft uw kenteken gebruikt op een andere auto (kentekenfraude). Justitie kan dat controleren aan de hand van bijvoorbeeld een flitspaalfoto.
 • u de overtreding helemaal niet heeft begaan. Uw kentekennummer is bijvoorbeeld door een fout ingevuld op de beschikking.

Stap 3 - Maak bezwaar bij de officier van justitie

Zorg dat u binnen 6 weken na de datum op de boete bezwaar maakt bij de officier van justitie. Geef een goede reden waarom u het niet eens bent met een bekeuring. Ondersteun uw beroep zoveel mogelijk met bewijzen en verklaringen van getuigen. Dien online het bezwaar in bij het Digitaal Loket Verkeer. U heeft hiervoor DigiD nodig. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief. U kunt uw bezwaar ook per post sturen (het adres staat op de boete).

Als u in beroep gaat, hoeft u de bekeuring nog niet te betalen. U heeft dan automatisch uitstel.

Stap 4 – Wacht op de beslissing van de officier van justitie

Nadat uw bezwaar heeft gemaakt, gebeurt het volgende:

 • U krijgt een ontvangstbevestiging.
 • De officier van justitie neemt binnen 16 weken een beslissing. Die termijn is langer als hij eerst meer informatie van u nodig heeft.
 • De officier van justitie mag de beslistermijn met 10 weken verlengen. Daarvan krijgt u bericht.
 • U krijgt schriftelijk antwoord. Er zijn verschillende mogelijkheden:
  • Uw beroep wordt geaccepteerd. De bekeuring vervalt of wordt lager.
  • Uw beroep wordt afgewezen. De bekeuring blijft staan.
  • Uw beroep wordt niet behandeld. Bijvoorbeeld omdat u het te laat heeft ingediend.

Neemt de officier van justitie niet op tijd een beslissing? U kunt dan in beroep gaan bij de kantonrechter.

Stap 5 - Ga in beroep bij de kantonrechter

Wijst de officier van justitie uw beroep af? Ga dan in beroep bij de kantonrechter. Dit moet binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat. Leg in een brief uit waarom u het niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie. U moet de bekeuring alvast betalen als u in beroep gaat bij de kantonrechter. Geeft de kantonrechter u gelijk? Dan krijgt u uw geld terug.

Stap 6 - Ga in hoger beroep

Wijst de kantonrechter uw beroep af? Dan kunt u binnen 6 weken na de uitspraak in hoger beroep gaan. Uw beroep wordt behandeld door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. U kunt alleen hoger beroep instellen bij bekeuringen boven de € 70 of als de rechter u 'niet ontvankelijk’ heeft verklaard.

Lees verder

Veelgestelde vragen