Machtiging inzage voor verzekeringsadviseur

Heeft u uw rechtsbijstandverzekering via een verzekeringsadviseur afgesloten, dan wil uw adviseur in veel gevallen graag door DAS op de hoogte gehouden worden van de aan u verleende rechtsbijstand. Dat kan door hem inzage in uw dossiergegevens te geven via een beveiligde internet-omgeving. Op die manier is uw adviseur in staat u, waar nodig, beter te ondersteunen.

Toegang na toestemming
DAS mag uw verzekeringsadviseur echter alleen informatie uit uw dossier verstrekken als u DAS daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Dat kan door expliciete toestemming  via uw MijnDAS-account. Neem de tijd om bijbehorende machtiging goed en zorgvuldig door te lezen. Mocht u iets niet begrijpen en/of vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de juridisch specialist die uw zaak behandelt.

Adviseur machtigen
U kunt op de volgende manier uw verzekeringsadviseur machtigen voor inzage:

  • Nadat u uw zaak heeft aangemeld bij DAS krijgt u toegang tot een persoonlijke omgeving via: https://inloggen.das.nl.
  • Als u bent ingelogd in uw MijnDAS-account kunt u via "Inzage verzekeringsadviseur wijzigen" een adviseur inzage geven.
  • Via dezelfde functionaliteit kunt u ook later de inzage aan een andere adviseur geven of de inzage stopzetten.

Lees verder