Mach­ti­ging voor tus­sen­per­soon

Heeft u uw rechtsbijstandverzekering via een assurantietussenpersoon afgesloten, dan wil uw adviseur in veel gevallen graag door DAS op de hoogte gehouden worden van de aan u verleende rechtsbijstand. Dat kan door hem inzage in uw dossiergegevens te geven via een beveiligde internet-omgeving. Op die manier is uw tussenpersoon in staat u, waar nodig, beter te ondersteunen.

Toegang na toestemming
DAS mag uw tussenpersoon echter alleen informatie uit uw dossier verstrekken als u DAS daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft. Dat kan door ondertekening van het machtigingsformulier. Neem de tijd om deze machtiging goed en zorgvuldig door te lezen. Mocht u iets niet begrijpen en/of vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de juridisch specialist die uw zaak behandelt.

Machtigen kan op 2 manieren
:

    1. Nadat u uw zaak heeft aangemeld bij DAS krijgt u toegang tot een persoonlijke omgeving: mijndossier.das.nl.
      Als u zich aangemeld heeft in Mijn Dossier kunt u “inzage ATP” op 'ja' zetten door dit aan te klikken en uw tussenpersoon te kiezen uit de lijst die u te zien krijgt.

    2. U kunt ook toestemming geven via het machtigingsformulier (zie het downloadblok op deze pagina).

    Mach­ti­gings­for­mu­lier down­lo­a­den