Wijzigen contract door werkgever

Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden. In uw arbeidscontract moet staan of dit mag. Dit heet een eenzijdig wijzigingsbeding.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding in contract

Het uitgangspunt is dat partijen elkaar houden aan de gemaakte afspraken en de arbeidsvoorwaarden. Slechts bij uitzondering mag uw werkgever een voorstel doen om uw arbeidsvoorwaarden te veranderen. Bijvoorbeeld omdat anders een onacceptabele situatie op het werk ontstaat. Uw werkgever moet dan een redelijk voorstel doen om die arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Is dat het geval? Dan mag uw werkgever van u verwachten dat u instemt met de wijziging. Bij het bepalen of een wijziging redelijk is, worden de gevolgen die die wijziging voor u als werknemer heeft meegewogen.

Eenzijdige wijzigingsbeding wel in contract

Bevat uw arbeidscontract, cao of personeelshandboek een eenzijdig wijzigingsbeding? Ook dan mag uw werkgever alleen bij uitzondering eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden wijzigen. Hij moet wel kunnen aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij die wijziging en dat dit belang zwaarder weegt dan uw belang. U hoeft ook in dit geval dus niet elke wijziging te accepteren.

Wat te doen bij eenzijdige wijziging

  • Controleer of er een wijzigingsbeding in uw arbeidscontract is opgenomen.
  • Ga het gesprek aan met uw werkgever en vraag waarom hij de wijziging wil doorvoeren.
  • Leg uit wat de persoonlijke gevolgen van die wijziging voor u zijn.
  • Komt u er niet uit? Vraag dan advies aan, bijvoorbeeld de OR of win juridisch advies in.

Daarna kunt u het besluit nemen of u instemt met de wijziging of niet. Als u het niet eens bent met de wijziging die uw werkgever voorstelt, probeer dan een tegenvoorstel te doen waarin de knelpunten die u ziet, worden weggenomen. Zo probeert u een voor beide partijen goede oplossing te vinden. Komt u er niet uit? Dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Heeft u een conflict met uw werkgever? Ga dan eerst in gesprek. Mediation kan daarbij helpen.

Ook als u niet verzekerd bent kunt u bij DAS terecht voor mediation.

Mediation is een manier om uw conflict op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt. U gaat in gesprek met uw werkgever. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. De mediator legt geen beslissingen op, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een oplossing. En misschien nog wel het belangrijkste: ook andere, niet juridische-zaken, kunnen vaak worden opgelost, zoals communicatieproblemen of emoties die in het conflict een rol spelen.  Zo is de kans groot dat je conflict ook echt opgelost wordt  en een langlopende juridische procedure wordt voorkomen. Nu aanvragen? Kijk dan hier.

Lees verder

Veelgestelde vragen