Alles over ouder­schaps­verlof

Het recht op ouderschapsverlof geeft u de mogelijkheid om tijdelijk minder te werken om meer tijd te besteden aan uw kinderen. U kunt voor ieder kind apart verlof opnemen.

Regels ouderschapsverlof

U heeft recht op ouderschapsverlof voor uw biologische kinderen, adoptie-, pleeg- en stiefkinderen tot 8 jaar. Daarnaast gelden de volgende regels:

  • Beide ouders hebben recht op ouderschapsverlof.
  • Een tweeling geeft u recht op twee keer ouderschapsverlof.
  • Voor elk kind kunt u apart ouderschapsverlof opnemen.
  • U kunt voor meerdere kinderen tegelijk ouderschapsverlof opnemen.
  • Bent u verzorger? Dan moet het kind op uw adres ingeschreven staan.

Zodra u bij uw werkgever in dienst bent, kunt u ouderschapsverlof aanvragen. Ouderschapsverlof is onbetaald verlof, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de cao die van toepassing is op uw arbeidscontract.

Duur ouderschapsverlof

U heeft recht op ten hoogste 26 maal uw arbeidsduur per week aan ouderschapsverlof. Bij een werkweek van 32 uur heeft u dus recht op 26 x 32 = 832 uur ouderschapsverlof. U mag zelf bepalen hoe en wanneer u het verlof opneemt. Uw werkgever mag uw verzoek om ouderschapsverlof op te nemen niet weigeren, behalve bij zwaarwegende bedrijfsbelangen. Uw werkgever kan dan met u een andere verdeling van de verlofuren afspreken.

Aanvragen ouderschapsverlof

U vraagt minimaal 2 maanden van tevoren schriftelijk uw ouderschapsverlof aan. Geef daarbij aan wat de ingangsdatum is, de periode dat u verlof op wilt nemen en het aantal uren per week . Als de bevallingsdatum nog niet bekend is, mag u uw aanvraag afhankelijk maken van de echte bevallingsdatum. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.

Lees verder

Veelgestelde vragen