Geluidsoverlast buren: wat te doen?

Uw buren schreeuwen, slaan met deuren of draaien regelmatig harde muziek. Ze veroorzaken geluidsoverlast en dat is natuurlijk super vervelend. U kunt er soms letterlijk niet door slapen. Maar wat kunt u ertegen doen en wat zijn uw rechten? Wij nemen de regels met u door en geven u een uitgewerkt stappenplan.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Geluidshinder buren

Iedereen maakt geluid. Normale leefgeluiden vallen daarom niet onder geluidsoverlast. Denk hierbij aan spelende kinderen, hoesten, overdag stofzuigen of het dichtslaan van deuren. Heeft u last van andere geluiden zoals een blaffende hond of het klussen van de buren? Dan kunt u dit het beste met uw buren bespreken voordat u verdere stappen gaat ondernemen. Uiteindelijk kunt u pas echt actie ondernemen als er een wet of regel wordt overtreden of als de geluidsoverlast voortkomt uit onrechtmatig handelen. Of er sprake is van onrechtmatige hinder en de geluidsoverlast daadwerkelijk aangepakt kan worden, is afhankelijke van enkele factoren:

 • De aard van het geluid
 • De ernst van het geluidsoverlast
 • De duur en de omvang van de geluidshinder
 • De gevolgen of schade door het geluidsoverlast

Geluidsoverlast tijden

De meeste meldingen van geluidsoverlast gaan over muziek en verbouwingen van de buren. Maar hoeveel geluid mag u maken? Voor particuliere woningen zijn er geen algemene regels met betrekking tot de hoeveelheid geluid die u mag maken op een bepaald tijdstip.

Stappenplan geluidsoverlast buren

Volg bij geluidsoverlast de volgende stappen.

1. Praat met elkaar

Laat uw buren weten dat u last heeft van geluidshinder. Ze kunnen zich er namelijk helemaal niet van bewust zijn. Een gesprek kan soms erg verhelderend werken. Probeer afspraken te maken om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld hoe laat zij beginnen met bouwwerkzaamheden of dat de muziek wat zachter wordt gezet na een bepaalde tijd.

2. Praktische maatregelen

Bekijk met uw buren of u het met praktische maatregelen op kunt lossen. Soms kunnen isolatie, vloerbedekking, een hogere schutting of het verplaatsen van muziekboxen al helpen tegen de overlast.

3. Houd de overlast bij

Houd op papier bij wanneer en hoe lang u precies last heeft van de overlast in de vorm van een logboek. Doe navraag of andere buren ook overlast ervaren. Zo staat u sterker in uw schoenen.

4. Dien een klacht in

Kijk of er een huishoudelijk reglement is en dien een klacht in bij de Woningcorporatie of de Vereniging van Eigenaren. Deze zijn verplicht de bewoner op zijn gedrag aan te spreken. Bij ernstige overlast kunt u ook de verhuurder vragen om maatregelen te nemen, zoals het beter isoleren van de vloeren of muren.

5. Schakel hulp in

Helpt dit allemaal niet, dan is het tijd om hulp te vragen bij derden. Check of uw wijk een toezichthouder of buurtbeheerder heeft en meldt hem of haar de overlast. Op de website van uw gemeente vindt u of uw wijk een toezichthouder heeft. Ook zou u de buurtagent kunnen vragen te bemiddelen in de situatie. Daarnaast kun je ook juridische hulp inschakelen.

6. Bekijk of een buurtbemiddelaar helpt

Veel gemeenten kennen ook buurtbemiddeling. Onafhankelijke bemiddelaars kunnen u adviseren en helpen om samen met uw buren tot een oplossing te komen. Bemiddeling is alleen mogelijk als uw buren hieraan vrijwillig willen meedoen. Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

7. Stuur een juridische brief

Stuur een aangetekende brief aan uw buren waarin u aangeeft dat u nog steeds overlast ondervindt. U kunt de buren vragen de overlast binnen een redelijke termijn te staken. Geef aan dat u, als dit niet gebeurt, verdere stappen zult ondernemen. Bedenk wel dat dit de relatie met uw buren kan verslechteren. Schakel eventueel hulp in van een jurist.

Laatste redmiddel: de rechter

Als laatste redmiddel kunt u naar de rechter stappen. Denk daar wel goed over na. Zo’n gerechtelijke procedure kan lang duren en de relatie wordt er niet beter op. De rechter kan bijvoorbeeld een boete opleggen voor iedere keer dat er weer overlast wordt veroorzaakt. Ga alleen naar de rechter als u echt alles al heeft geprobeerd, inclusief professionele bemiddeling. Heeft u dat niet gedaan, dan kan de rechter alsnog van mening zijn dat mediation nog geprobeerd moet worden.

Lees verder