Erfgrens regels: Waar moet u rekening mee houden?

Veel vragen met betrekking tot het burenrecht gaan over de erfgrens. Zo is het onduidelijk of bouwen op de erfgrens toegestaan is. Daarnaast gelden er verschillende regels voor beplanting op de erfafscheiding. Wat zijn de regels rondom uw erfgrens? Wij hebben alle regels voor u op een rijtje gezet.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Erfafscheiding bouwen op de erfgrens

Wilt u een muur of schutting als erfafscheiding plaatsen, dan zijn de buren verplicht hieraan mee te werken. In de wet staat namelijk dat u altijd uw buren kunt vorderen om mee te werken aan het oprichten van een scheidsmuur. Verjaring geldt in dit geval niet. Het is dus niet zo dat uw recht op vordering van medewerking komt te vervallen als er meer dan twintig jaar geen bezwaar is gemaakt.

De scheiding moet bestaat uit steen, hout of andere daartoe geschikte stof. Daarnaast moet die niet doorzichtig of doordringbaar zijn. Je moet er dus niet doorheen kunnen kijken en ook niet doorheen kunnen lopen. Een heg of haag is bijvoorbeeld niet altijd ondoorzichtig, niet ondoordringbaar en is ook niet een stof dat in het Wetboek omschreven wordt. Buren kunnen dus niet verplicht worden om een heg als erfafscheiding te plaatsen.

Bestaande erfafscheiding op de erfgrens vervangen

Staat er al een erfafscheiding op de erfgrens, bijvoorbeeld een scheidsmuur, dan kunt u geen medewerking vorderen van uw buren om deze te vervangen. Er staat namelijk al een functionele scheidsmuur die de erven van elkaar scheidt.

Wilt u toch een andere erfafscheiding aanleggen, ga dan in overleg met uw buren. Indien zij niet willen meewerken aan de vervanging van de bestaande scheidsmuur, dan kunt u de scheiding op uw eigen grond plaatsen. Plaatst u de scheidsmuur op uw eigen grond zult u zelf de kosten moeten dragen. Wel mag u dan zelf kiezen wat voor een soort erfafscheiding u wilt plaatsen.

Lees meer over regels omtrent het plaatsen van een erfafscheiding.

Bouwen tegen de erfgrens

Zolang u de erfgrens niet overschrijdt, mag u bouwen tegen de erfgrens. Er geldt geen minimale afstand waar u rekening mee moet houden. U kunt dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen.

Een raam plaatsen op de erfgrens is echter niet zomaar mogelijk. Het burenrecht beschermt namelijk tegen ongewenst uitzicht. U mag alleen doorzichtige vensters plaatsen die direct uitzicht geven op het perceel van uw buren op een minimale afstand van 2 meter. Er moet een denkbeeldige loodrechte lijn worden getrokken van het raam tot aan de perceelgrens van de buren om deze meting te kunnen doen.

Geldt een van de volgende uitzonderingen voor u? Dan mag u wel een raam plaatsen in een muur die minder dan twee meter verwijderd is van de erfgrens:

 • De muur waar u het venster in wilt plaatsen, grenst aan een openbare weg of water.
 • Het uitzicht wordt belemmerd door een muur van twee meter hoog die zich binnen twee meter van het venster bevindt en de buren toestemming hebben gegeven.
 • De buren hebben al meer dan 20 jaar geen bezwaar gemaakt tegen de aanwezigheid van een bestaand venster. In dit geval spreken we van verjaring.
 • Het raam geeft géén direct uitzicht op het erf van de buren.

Meer weten over bouwen op de erfgrens? Lees ons artikel over regels voor bouwen op de erfgrens.

Bouwen tegen de scheidsmuur aan

Als u tegen de scheidsmuur aan wilt bouwen, is het belangrijk om vast te stellen om wat voor soort scheidsmuur het gaat.

Gaat het om een gedeelde (mandelige) scheidsmuur? Dan mag u daar tegenaan bouwen zonder toestemming van uw buren. Let wel op dat u de muur, en het gebouw waar de muur onderdeel van is, niet beschadigd. Balken en ankers mogen tot exact halverwege de scheidsmuur aangelegd worden. Is de scheidsmuur bijvoorbeeld 30 cm dik? Dan mag u tot 15 cm balken en ankers aanleggen.

Is de scheidsmuur onderdeel van de woning van uw buren? Dan heeft u toestemming van uw buren nodig om hier tegenaan te bouwen. Ongeacht of de scheidsmuur op de erfgrens, of op uw perceel staat. Indien u een bewijs van een afspraak van erfdienstbaarheid heeft, heeft u geen toestemming van uw buren nodig om tegen de scheidsmuur aan te bouwen.

Staat de scheidsmuur op de grond van uw buren? Dan mag u hier zonder toestemming niet tegenaan bouwen. 

Boom of struik op de erfgrens

Wilt u een boom of struik aanleggen in de buurt van de erfgrens? Dan gelden er weer andere regels. Een boom mag namelijk niet gepland worden binnen twee meter van de erfgrens. Dit wordt de verboden zone genoemd. Voor een struik is deze verboden zone kleiner. Een struik moet namelijk minimaal 50 centimeter van de erfgrens verwijderd staan.

De volgende uitzonderingen kunnen ervoor zorgen dat een boom of struik binnen de verboden zone mag staan:

 • De boom of struik staat al meer dan 20 jaar in de verboden zone. In dit geval spreken we van verjaring en kan hier geen bezwaar meer tegen worden gemaakt.
 • De boom of struik is lager dan de scheidsmuur.
 • De gemeente hanteert andere afstanden voor de verboden zone. Doe navraag bij uw gemeente welke afstanden er worden gehanteerd.
 • De erfgrens wordt gedeeld met een openbare weg of openbaar water. In dit geval bestaat er geen verboden zone.

Heeft u overlast van een boom of struik van uw buren? Of wilt u meer lezen over de regels omtrent bomen en struiken rondom de erfgrens? Lees meer in ons artikel: Boom op erfgrens.

Erfgrens verjaring regels

Het kan zijn dat u door verjaring een stuk grond moet afstaan, of dat een nieuw stuk grond nu tot uw perceel behoort. Hoe kan dit zomaar? En wat zijn de regels over verjaring van uw perceel?

De wet zegt hierover het volgende: als iemand twintig jaar (of meer) bezitter is van een stuk grond dat oorspronkelijk tot de buren behoort, dan gaat dit stuk van het perceel hem toebehoren. Je kunt bijvoorbeeld bezitter zijn van een stuk grond van je buren als de scheidsmuur niet exact op de erfgrens staat. Mocht deze scheidsmuur er al langer dan 20 jaar staan, dan behoort de grond nu tot uw perceel (en vice versa).

Hieraan zijn wel enkele regels aan verbonden:

 • Het stuk grond moet 20 jaar (of langer) in bezit zijn van de eigenaar van het aangrenzende perceeleigenaar.
 • Bezit houdt in dat er aangetoond kan worden dat een stuk grond meer dan twintig jaar in het bezit is geweest van de eigenaar van het aangrenzende perceel. Foto’s en getuigenverklaringen kunnen het bezit onderbouwen.
 • Als een stuk grond is onderverhuurd of verpand aan de eigenaar van het aangrenzende perceel, tellen deze jaren niet mee als bezit.
 • De oorspronkelijke eigenaar van het stuk grond, heeft (meer dan) twintig jaar geen bezwaar gemaakt.
Lees verder