Erfgrens regels: Waar moet u rekening mee houden?

Veel vragen met betrekking tot het burenrecht gaan over de erfgrens. Zo is het onduidelijk of bouwen op de erfgrens toegestaan is. Daarnaast gelden er verschillende regels voor beplanting op de erfafscheiding. Wat zijn de regels rondom uw erfgrens? Wij hebben alle regels voor u op een rijtje gezet.

Hoe kunnen wij u helpen?

DAS helpt u ook als u niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor u klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boekt u snel een resultaat, houdt u grip op uw uitgaven en voorkomt u verrassingen.

Bent u wel bij of via ons verzekerd en heeft u een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Bent u niet verzekerd bij of via DAS? Ook dan kunnen we u helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in uw situatie
 • Direct antwoord op uw belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van uw situatie
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Regels aanleggen of vervangen van een erfafscheiding

De erfgrens regels zijn opgesteld om aan te geven welke rechten en plichten huiseigenaren (en verhuurders) hebben als het gaat over de erfgrens. Welke regels zijn er over het aanleggen of de vervanging van een erfafscheiding?

Erfafscheiding bouwen op de erfgrens

Wilt u een heg of schutting als erfafscheiding plaatsen, dan zijn de buren verplicht hieraan mee te werken. In de wet staat namelijk dat u altijd uw buren kunt vorderen om mee te werken aan het oprichten van een scheidsmuur. Verjaring geldt in dit geval niet. Het is dus niet zo dat uw recht op vordering van medewerking komt te vervallen als er meer dan twintig jaar geen bezwaar is gemaakt.

Let wel op dat dit alleen geldt als er nog geen scheidsmuur op de erfgrens staat. Als er wel een scheidsmuur staat, gelden er andere regels voor vervanging of vernieuwing van de scheidsmuur.

Bestaande erfafscheiding op de erfgrens vervangen

Staat er al een erfafscheiding op de erfgrens, bijvoorbeeld een scheidsmuur, kunt u geen medewerking vorderen van uw buren om deze te vervangen. Er staat namelijk al een functionele scheidsmuur die de erven van elkaar scheidt.

Wilt u toch een andere erfafscheiding aanleggen, ga dan in overleg met uw buren. Indien zij niet willen meewerken aan de vervanging van de bestaande scheidsmuur, kunt u de scheiding op uw eigen grond plaatsen. Plaatst u de scheidsmuur op uw eigen grond moet u zelf de kosten betalen. Wel mag u dan zelf kiezen wat voor soort erfafscheiding u wilt plaatsen.

Lees meer over regels omtrent het plaatsen van een erfafscheiding

Regels bouwen op de erfgrens

Wilt u een schuur bouwen die op de erfgrens staat, of bent u van plan aan te bouwen? Houd dan rekening met de volgende regels.

Bouwen tegen de erfgrens

Zolang u de erfgrens niet overschrijdt, mag u bouwen tegen de erfgrens. Er geldt geen minimale afstand waar u rekening mee moet houden. U kunt dus gewoon tegen de erfgrens aan bouwen.

Meer weten over bouwen op de erfgrens? Lees ons artikel over regels voor bouwen op de erfgrens.

Bouwen tegen de scheidsmuur aan

Als u tegen de scheidsmuur aan wilt bouwen, is het belangrijk om vast te stellen om wat voor soort scheidsmuur het gaat.

Gaat het om een gedeelde (mandelige) scheidsmuur? Dan mag u daar tegenaan bouwen zonder toestemming van uw buren. Let wel op dat u de muur, en het gebouw waar de muur onderdeel van is, niet beschadigd. Balken en ankers mogen tot exact halverwege de scheidsmuur aangelegd worden. Is de scheidsmuur bijvoorbeeld 30 cm dik? Dan mag u tot 15 cm balken en ankers aanleggen.

Is de scheidsmuur onderdeel van de woning van uw buren? Dan heeft u toestemming van uw buren nodig om hier tegenaan te bouwen. Ongeacht of de scheidsmuur op de erfgrens, of op uw perceel staat. Indien u een bewijs van een afspraak van erfdienstbaarheid heeft, heeft u geen toestemming van uw buren nodig om tegen de scheidsmuur aan te bouwen.

Staat de scheidsmuur op de grond van uw buren? Dan mag u hier zonder toestemming niet tegenaan bouwen.

Lees meer over regels die gelden voor bouwen tegen een scheidsmuur aan.

Boom of struik op de erfgrens

Wilt u een boom of struik aanleggen in de buurt van de erfgrens? Dan gelden er weer andere regels. Een boom mag namelijk niet gepland worden binnen twee meter van de erfgrens. Dit wordt de verboden zone genoemd. Voor een struik is deze verboden zone kleiner. Een struik moet namelijk minimaal 50 centimeter van de erfgrens verwijderd staan.

De volgende uitzonderingen kunnen ervoor zorgen dat een boom of struik  binnen de verboden zone mag staan:

 • De boom of struik staat al meer dan 20 jaar in de verboden zone. In dit geval spreken we van verjaring en kan hier geen bezwaar meer tegen worden gemaakt.
 • De boom of struik is lager dan de scheidsmuur.
 • De gemeente hanteert andere afstanden voor de verboden zone. Doe navraag bij uw gemeente welke afstanden er worden gehanteerd.
 • De erfgrens wordt gedeeld met een openbare weg of openbaar water. In dit geval bestaat er geen verboden zone.

Heeft u overlast van een boom of struik van uw buren? Of wilt u meer lezen over de regels omtrent bomen en struiken rondom de erfgrens? Lees meer in ons artikel: Boom op erfgrens.

Erfgrens verjaring regels

Het kan zijn dat u door verjaring een stuk grond moet afstaan, of dat een nieuw stuk grond nu tot uw perceel behoort. Hoe kan dit zomaar? En wat zijn de regels over verjaring van uw perceel?

De wet zegt hierover het volgende: als iemand twintig jaar (of meer) bezitter is van een stuk grond dat oorspronkelijk tot de buren behoort, dan gaat dit stuk van het perceel hem toebehoren. Je kunt bijvoorbeeld bezitter zijn van een stuk grond van je buren als de scheidsmuur niet exact op de erfgrens staat. Mocht deze scheidsmuur er al langer dan 20 jaar staan, dan behoort de grond nu tot uw perceel (en vice versa).

Hieraan zijn wel enkele regels aan verbonden:

 • Het stuk grond moet 20 jaar (of langer) in bezit zijn van de eigenaar van het aangrenzende perceeleigenaar.
 • Bezit houdt in dat er aangetoond kan worden dat een stuk grond meer dan twintig jaar in het bezit is geweest van de eigenaar van het aangrenzende perceel. Foto’s en getuigenverklaringen kunnen het bezit onderbouwen.
 • Als een stuk grond is onderverhuurd of verpand aan de eigenaar van het aangrenzende perceel, tellen deze jaren niet mee als bezit.
 • De oorspronkelijke eigenaar van het stuk grond, heeft (meer dan) twintig jaar geen bezwaar gemaakt.
Lees verder