Boom of struik op de erfgrens

Ervaart u last van een boom of struik van uw buren? Of wilt u zelf een boom of struik aanleggen en bent u benieuwd of dit zomaar mag? Er gelden verschillende regels betreffende bomen (of struiken) rondom de erfgrens. Controleer altijd of er rekening wordt gehouden met deze regels.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Boom of struik staat te dicht bij erfgrens

Afstand boom of struik tot erfgrens

Indien er door de buren geen toestemming is verleend, mag een boom of struik niet geplant worden in de verboden zone. Voor een boom is deze verboden zone tot 2 meter van de erfgrens af, gerekend vanaf het midden van de stam. Heesters en heggen moeten minimaal 50 centimeter van de erfgrens verwijderd zijn.

Uitzonderingen afstand boom erfgrens
Toch is het niet altijd zo dat bomen en struiken niet geplant mogen worden in de verboden zone.

Houdt rekening met de volgende uitzonderingen:

 • Verjaring na 20 jaar
  Staat de boom of struik al langer dan 20 jaar in de verboden zone? Dan spreek je van verjaring. Uw recht om verplaatsing te eisen komt na 20 jaar te vervallen. Op luchtfoto's van het Kadaster kunt u mogelijk controleren of de boom al meer dan 20 jaar op dezelfde plek staat.

 • Boom of struik is lager dan de scheidsmuur
  Bomen of struiken die lager zijn dan de scheidsmuur, mogen wel geplaatst worden binnen de verboden zone. Ze mogen dan niet qua hoogte boven de scheidsmuur uitkomen. Dan is het weer wel onrechtmatig.

 • Gemeente hanteert kortere afstanden
  Sommige gemeenten staan kortere afstanden tot de erfgrens toe. Het is dus belangrijk om te informeren bij uw gemeente, met welke afstanden u rekening moet houden.

 • Naburige erf is een openbare weg of openbaar water
  Is het aangrenzende erf een openbare weg of openbaar water? Dan komt de verboden zone geheel te vervallen. In dit geval hoeft u dus geen afstand tot de erfgrens te bewaren.

Lees meer over de regels van de erfgrens.

Wat te doen bij overlast van bomen of struiken

Ervaart u overlast van een boom of struik, onderneem dan gepaste actie. Het kan per situatie verschillen welke stappen u het best kunt ondernemen.

Boom of struik staat binnen de verboden zone

 1. Controleer of een van de bovengenoemde uitzonderingen van toepassing is waardoor de boom (of struik) gerechtigd in de verboden zone mag staan.
 2. Is er geen uitzondering van toepassing en staat de boom in de verboden zone? Ga dan in gesprek met uw buren en vraag of ze de boom of struik willen snoeien, verplaatsen of verwijderen.
 3. Geven uw buren hier geen gehoor aan? Stuur dan een aangetekende brief waarin u verzoekt de boom of struik te verwijderen.
 4. Komt u er samen met uw buren niet uit? Dan is het een mogelijkheid om buurtbemiddeling of een mediator in te schakelen.
 5. Helpen alle bovenstaande stappen niet? Schakel dan juridische hulp in.

Boom of struik staat buiten de verboden zone
Staat de boom of struik buiten de verboden zone? Dan moet u de aanwezigheid van deze boom of struik accepteren.

Staat de boom of struik buiten de verboden zone, maar ervaart u onrechtmatige hinder?  Ga dan in gesprek met uw buren en kijk of jullie tot een oplossing kunnen komen. Een voorbeeld van onrechtmatige hinder kan zijn als de boom de gehele dag uw tuin bedekt met schaduw. Of er sprake is van onrechtmatige hinder hangt af van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de veroorzaakte schade. Dus niet alle hinder is onrechtmatig.

Mocht u er niet uitkomen met uw buren, kunt u naar de rechter stappen. Houdt er wel rekening mee dat rechters terughoudend zijn om te oordelen dat er sprake is van onrechtmatige hinder.

Overlast van doorschietende boomwortels
Heeft u last van de wortels van de boom of struik van uw buren? Dan mag u de doorgeschoten wortels zonder toestemming van uw buren verwijderen. Let wel op dat u bij het verwijderen van de boom of struik niet (blijvend) beschadigd. Mocht dit wel zo zijn bent u verantwoordelijk voor eventuele schade. Schakel in geval van twijfel, hulp van een expert in.

Overlast van overhangende takken
U mag de overhangende takken niet zomaar zelf verwijderen. Overleg daarom eerst altijd met uw buren en vraag of zij zelf de takken willen verwijderen. Indien uw buren hier geen gehoor aan geven, stuur dan een aangetekende brief. Ontvang u op uw aangetekende brief geen reactie, bent u gerechtigd om de takken tot de erfgrens zelf te snoeien. Let ook hier op, dat u de boom niet (blijvend) beschadigd.

Overlast van vallende bladeren
Het kan erg vervelend zijn om overlast te ervaren van vallende bladeren uit de boom van uw buren. De wet oordeelt over vallende bladeren, als onaanvaardbaar hinder. Vanuit juridisch standpunt kunt u hier dus niets aan doen. Probeer dergelijke hinder te bespreken met uw buren, en probeer samen tot een oplossing te komen.

Regels onderhoud bomen

Als eigenaar van bomen of struiken, bent u verplicht deze bomen of struiken te onderhouden. Dit heet de zorgplicht van de boomeigenaar. Op plaatsen waar sprake is van een gevaarlijke situatie geldt zelfs nog een extra zorgplicht voor de boomeigenaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een oude boom die bij stormachtig weer behoorlijk staat te kraken. Valt zo’n boom om en staat het vast dat de eigenaar heeft nagelaten voldoende zorg aan de boom te besteden? Dan is er sprake van een onrechtmatige daad en is de eigenaar aansprakelijk voor de schade. Onderhoud uw bomen of struiken dus altijd goed.


Lees verder