Huurcontract opzeggen door huurder of verhuurder

Huurders en verhuurder moeten de huur altijd schriftelijk opzeggen. Voor beiden gelden verschillende regels en opzegtermijnen. Lees hier welke stappen u moet ondernemen bij de opzeggen van een huurcontract.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Huurcontract opzeggen als huurder

Wilt u als huurder het huurcontract opzeggen? Dan gelden voor u de volgende regels:

 • U moet zich houden aan de opzegtermijn van het huurcontract. Die is hetzelfde als de betalingstermijn: minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. Een betalingstermijn van één maand is het meest gebruikelijk. Staat er in het huurcontract een langere opzegtermijn dan de betalingstermijn, dan hoeft u zich daar niet aan te houden. De opzegtermijn is ook dan maximaal 1 betalingstermijn-.
 • U moet de huur schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. U hoeft geen reden op te geven. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief.
 • Huurt u voor een vaste periode van langer dan 2 jaar een zelfstandig woning? Dan kunt u de huur soms pas opzeggen als die periode is verstreken. Eerder opzeggen kan alleen als de verhuurder het daarmee eens is. Huurt u voor een vaste periode langer dan 5 jaar een onzelfstandige woning, bijvoorbeeld een kamer? Dan kunt u de huur pas beëindigen als die periode is verstreken. Ook in dit geval kunt u alleen eerder opzeggen als de verhuurder hiermee akkoord gaat.

Wordt uw borg of sleutelgeld niet terugbetaald?

Is uw huurcontract afgelopen en krijgt u de borg of het sleutelgeld niet terug van uw verhuurder? Met deze voorbeeldbrieven vraagt u de betaalde borg of het sleutelgeld terug.

Huurcontract opzeggen als verhuurder

Voor de verhuurder gelden de volgende regels:

 • U moet de huur per aangetekende brief opzeggen.
 • In de brief moet een wettelijke reden voor opzegging van de huur staan.
 • Als er medehuurders zijn, dan moeten zij ieder afzonderlijk een brief ontvangen.
 • U vraagt in uw brief om binnen 6 weken schriftelijk te laten weten of de huurder, en eventuele medehuurders, akkoord gaat met de huuropzegging. Het huurcontract wordt pas beëindigd als de huurder, en eventuele medehuurder(s), schriftelijk instemt met de huuropzegging. Stemt de huurder niet in, dan kunt u na 6 weken naar de rechter gaan. De rechter doet een uitspraak over de rechtmatigheid van de opzegging en geeft eventueel een datum voor ontruiming van de woning.

Wettelijke reden voor opzegging verhuurder

Zoals bovenstaande beschreven moet verhuurder dus een wettelijke reden hebben voor opzegging. Het kan alleen als:

 • de huurder zich niet gedraagt als een goed huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
 • de verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
 • de huurder niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.
 • de verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.
 • er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van de huurder om in de kamer te blijven wonen.
 • de woonruimte tijdelijk verhuurd was. Een verhuurder mag alleen in een paar gevallen het huurcontract om deze reden opzeggen. Bijvoorbeeld als de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen.

Opzegtermijn verhuurder

De opzegtermijn wordt langer, naarmate de huurder langer in de woning woont. De minimale opzegtermijn voor de verhuurder is:

 • 3 maanden als de huurder er minder dan 1 jaar woont.
 • 4 maanden als hij er meer dan 1 jaar woont.
 • 5 maanden als hij er meer dan 2 jaar woont.
 • 6 maanden bij een woonduur langer dan 3 jaar.

Tijdelijke huurovereenkomst opzeggen

Een tijdelijke huurovereenkomst eindigt automatisch na de afgesproken periode. Voorwaarde is dat de verhuurder de huurder op tijd schriftelijk informeert over het einde van de huur. Dat wil zeggen tussen drie maanden en een maand voor de afgesproken einddatum. Voor een zelfstandige woning is de afgesproken periode waarin u (iets) huurt maximaal 2 jaar. Voor een onzelfstandige woonruimte is dit maximaal 5 jaar. Let op: woningcorporaties mogen, buiten enkele uitzonderingen, geen huurcontract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar afsluiten voor sociale huurwoningen.

Als verhuurder mag u de huur niet tussentijds stopzetten. Een huurder mag de huur wel tussentijds opzeggen. De opzegtermijn voor de huurder hang af van wanneer de huurder betaalt. Betaalt uw huurder de huur per maand? Dan is de opzegtermijn van de huurder ook een maand. Wel geldt er een minimum van 1 maand van tevoren. Betaalt de huurder per 3 maanden of meer? Dan geldt er een opzegtermijn van maximaal 3 maanden van tevoren

Niet eens met huuropzegging door verhuurder?

Bent u het als huurder niet eens met de huuropzegging? Dan kunt u bezwaar maken tegen de huuropzegging.

Woning opleveren

Hoe het huurcontract ook wordt beëindigd, aan het einde van de huurperiode zal u als huurder de woning moeten opleveren aan de verhuurder. Vaak is de staat van de huurwoning opgenomen in het contract is. Is dat het geval, dan moet de huurder de woning ook weer in die staat opleveren. Is dat niet het geval, dan gaat de wet ervan uit dat de huurder de woning altijd oplevert zoals hij deze heeft gekregen. Zorg voor een eindinspectierapport, zodat er bij oplevering geen discussie kan ontstaan over eventuele gebreken aan de woning. Maak ook altijd foto’s van de woning bij oplevering.

Lees verder