Bezwaar tegen huuropzegging

Een verhuurder kan jouw huurcontract in het algemeen niet zomaar opzeggen. Er moet een wettelijke reden voor zijn. Als je het niet eens bent met de huuropzegging, kan je bezwaar maken. Lees hier meer over hoe dit in zijn werk gaat.

Je rechten bij een tijdelijk contract

Tijdelijke huurcontracten die zijn afgesloten op of na 1 juli 2016 eindigen automatisch wanneer de overeengekomen tijd is verstreken. Huur je een zelfstandige woonruimte? Dan geldt dit voor huurcontracten voor een periode van maximaal 2 jaar. Bij een onzelfstandige woonruimte, zoals een kamer, gaat het om een periode van maximaal 5 jaar. Je kan in dit geval geen bezwaar maken. De verhuurder moet wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan jou bevestigen (aanzeggen). Doet hij dit niet? Dan loopt je huurcontract door.

Heb je een tijdelijk contract voor langer dan 2 of 5 jaar voor respectievelijk een zelfstandige of onzelfstandige woning? Of een huurcontract voor bepaalde tijd dat is afgesloten vóór 1 juli 2016? Dan eindigt het contract niet automatisch na afloop van de periode. De verhuurder moet schriftelijk opzeggen om de huur op de einddatum te stoppen. Ben je het niet eens met de opzegging? Dan kan je daar schriftelijk tegen protesteren.

Je rechten bij een huurcontract voor onbepaalde tijd

Heb je een huurcontract voor onbepaalde tijd? Dan eindigt de huur niet vanzelf. De verhuurder heeft dan een wettelijke reden nodig om de huur op te zeggen. Een wettelijke reden kan zijn als:

 • Jij je niet gedraagt als een goede huurder (bijvoorbeeld door regelmatig de huur te laat te betalen of overlast te veroorzaken).
 • De verhuurder de woonruimte dringend nodig heeft voor eigen gebruik.
 • Je niet akkoord gaat met een redelijk aanbod van de verhuurder om een nieuw huurcontract te sluiten.
 • De verhuurder een geldend gemeentelijk bestemmingsplan wil realiseren op de plaats van de woning.
 • Er sprake is van een (bij de verhuurder) inwonende kamerhuurder en het belang van de verhuurder om de huur te beëindigen groter is dan het belang van jou om in de kamer te blijven wonen.
 • De woonruimte tijdelijk verhuurd was. Een verhuurder mag alleen in een paar gevallen het huurcontract om deze reden opzeggen. Bijvoorbeeld als de verhuurder of de vorige huurder (die bijvoorbeeld tijdelijk in het buitenland verbleef) na afloop van de tijdelijke huur weer zelf in de woonruimte gaat wonen.

Zo maak je bezwaar tegen huuropzegging

Heeft de verhuurder geen of geen geldige wettelijke reden gegeven voor de opzegging? Of ben je het niet eens met de opgegeven reden? Dan kan je bezwaar maken. Stuur een aangetekende brief waarin je protesteert tegen de huuropzegging. Meestal mag de verhuurder de huur niet beëindigen als je protesteert tegen de huuropzegging. De verhuurder moet toestemming van de rechter vragen voor het beëindigen van de huurovereenkomst.

Hoe ziet de vervolgprocedure eruit?

Is de verhuurder het niet eens met je bezwaar? Dan moet hij naar de rechter stappen. Je ontvangt een dagvaarding van een deurwaarder. In deze dagvaarding legt de deurwaarder uit waarom je verhuurder het huurcontract wil beëindigen (opzeggingsgrond). Je mag hier schriftelijk op reageren.

Tijdens de gerechtelijke procedure toetst de kantonrechter of je verhuurder jouw huurcontract kan opzeggen. Vindt de kantonrechter dat je verhuurder een goede reden heeft? Dan ontvang je van de deurwaarder het vonnis, waarin de kantonrechter je huurcontract ontbindt. Daarnaast kan de kantonrechter toestemming geven om je woning te ontruimen, als je verhuurder hierom heeft gevraagd in de dagvaarding.

De deurwaarder kan het vonnis uitvoeren. Dit betekent dat de deurwaarder je laat weten wanneer hij de woning ontruimt.

Hoe kunnen wij je helpen?

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

088 3279 886

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
1199,-
1 van 4
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.