Erfenis af­handelen

De erfenis wordt door de erfgenamen gezamenlijk afgewikkeld, tenzij er in een testament iets anders is bepaald. Er kan ook een executeur zijn benoemd die het nalatenschap regelt.

Executeur bij testament

Een executeur krijgt het beheer over de nalatenschap en mag alle bezittingen onder zich nemen. Hij zal de schulden betalen, vorderingen innen, de huur opzeggen en legaten afgeven of uitbetalen. Hij kan ook een speciale opdracht krijgen, bijvoorbeeld om persoonlijke papieren te vernietigen of een goed tehuis voor de huisdieren te zoeken. De executeur moet er altijd voor zorgen dat een boedelbeschrijving wordt opgemaakt. Dat is een beschrijving van wat wordt nagelaten. De executeur moet rekening en verantwoording afleggen aan de erfgenamen. De executeur is bevoegd de aangifte te doen voor het recht van successie. Dat is de belasting die kan worden geheven na het openvallen van een nalatenschap. Als de executeur de aangifte zelf ondertekent, is hij aansprakelijk voor de betaling van de belasting.

Geen executeur?

Bij afwezigheid van een executeur kunnen de erfgenamen een erfgenaam aanwijzen die de erfenis afwikkelt. Dit kan met een boedelvolmacht. Tijdens het afwikkelen van de erfenis kunnen instanties zoals de bank, verzekeraar of een pensioenfonds vragen om een verklaring van erfrecht.

Bewindvoerder bij jonge erfgenaam

Het is mogelijk een erfdeel bij testament onder bewind te stellen, bijvoorbeeld totdat de erfgenaam 21 jaar is geworden. Gedurende het bewind kan de erfgenaam niet zelfstandig beschikken over de geërfde goederen. De bewindvoerder neemt die taak over. De erfgenaam kan pas beschikken over de bezittingen van de overledene als hij de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. De rechtbank kan het bewind in bepaalde gevallen voortijdig beëindigen.

Lees verder

Veelgestelde vragen