Ouderlijk gezag krijgen

Vaders hebben niet altijd automatisch ouderlijk gezag over hun kinderen. Zonder gezag kunt u geen beslissingen nemen over de opvoeding en verzorging van uw kind.

Wat is ouderlijk gezag?

Met ouderlijk gezag wordt de wettelijke macht bedoeld die een ouder over een kind heeft. Het is het alomvattende recht (én plicht) om een kind op te voeden en te verzorgen. Een ouder met gezag kan, als wettelijk vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een paspoort aanvragen, beslissen over een medische behandeling en bepalen naar welke school het kind gaat. Als beide ouders het gezag hebben over een kind, heet dat gezamenlijk gezag.

Automatisch gezag

De moeder heeft bijna altijd automatisch ouderlijk gezag over haar kind, tenzij ze minderjarig is. Zijn de ouders getrouwd of geregistreerd partner, dan heeft ook de vader ouderlijk gezag. Is het kind voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap geboren? Dan moet de vader het kind eerst erkennen voordat er gezamenlijk gezag bij de rechtbank kan worden aangevraagd. Door erkenning krijgt hij dus niet automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Bij een scheiding blijven beide ouders het gezag houden.

Samen met moeder gezag aanvragen

Dan kan het ouderlijk gezag samen met de moeder worden aangevraagd bij de rechtbank. De vader moet het kind eerst erkennen. Pas dan staat vast wie de juridische vader is. Ook een kind erkennen kan alleen als de moeder daaraan wil meewerken. Gewoonlijk vragen vader en moeder gezamenlijk gezag aan bij de rechtbank. Er zijn een paar situaties waarin u als ouder géén gezag over uw kind kunt krijgen, namelijk: als u minderjarig bent, als u onder curatele staat of als u lijdt aan een geestelijke stoornis. Wordt het kind binnen een huwelijk (of geregistreerd partnerschap) geboren, dan wordt hier niet op gecontroleerd.

Zonder toestemming moeder gezag aanvragen

Wilt u als vader gezamenlijk gezag, maar is de moeder het daar niet mee eens? Dan kunt u via een advocaat het verzoek niet indienen bij de rechtbank. Wel kunt u nog naar de rechter om te vragen het gezamenlijk gezag toch toe te kennen. De rechter kan dit toekennen als hij dit in het belang van het kind acht. Ook moet u het kind hebben erkend. Wil de moeder niet meewerken aan de erkenning van het kind? Ook dan kunt u naar de rechter stappen.

Lees verder

Veelgestelde vragen