Gemeente aan­sprakelijk stellen voor letsel­schade

Valt u over een losliggende stoeptegel en heeft u letselschade? Dit is natuurlijk heel vervelend. U kunt echter mogelijk de gemeente aansprakelijk stellen voor bijvoorbeeld achterstallig onderhoud en daardoor een schadevergoeding vorderen. Hoe werkt het precies en wat zijn de richtlijnen? Wij leggen het u uit in dit artikel. We helpen u graag verder tijdens een consult.

Onze oplossingen

Gratis adviesgesprek

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis adviesgesprek om te horen wat in uw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

Bent u bij DAS verzekerd?

In dat geval helpen wij u graag verder bij direct letselschade melden voor verzekerden.

Hulp bij letselschade

 • Als u geen verzekering heeft
 • Ontdek online uw rechtspositie
 • Direct hulp van uw eigen letselschadejurist.
 • Onze hulp is geheel kosteloos
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wie is aansprakelijk?

De gemeente is verantwoordelijk voor het goed onderhouden van de weg. Wegen, voetpaden en fietspaden moeten veilig zijn voor iedere weggebruiker. Er mogen geen gevaarlijke situaties ontstaan. Denk hierbij aan losliggende tegels, onverlichte paaltjes, vreemde obstakels, gaten in de weg of een onveilige situatie aan de rand van een bouwterrein. In dit soort situaties is de kans groot dat er een gevaarlijke situatie kan ontstaan. De gemeente moet dit soort situaties signaleren en ervoor zorgen dat ongevallen worden voorkomen. Zodra dit niet gebeurd is de gemeente aansprakelijk.

Het kan soms zijn dat er bijvoorbeeld het bouwbedrijf aansprakelijk is in plaats van de gemeente. De vraag is altijd wie de onveilige situatie heeft gecreëerd. Daarnaast hangt het ook af wie is er verantwoordelijk is voor de weg, paal, vangrail enzovoort. Het kan ook zijn dat de rijkswaterstaat aansprakelijk is. Dit is mede afhankelijk van het feit of de ongevalslocatie binnen of buiten de bebouwde kom is.

Wat zijn de richtlijnen?

Of u de gemeente aansprakelijk kan stellen voor uw letselschade hangt af van verschillende factoren:

 • Was de gemeente op de hoogte van de onveilige situatie?
 • In welke mate is de gemeente gewaarschuwd voor deze onveilige situatie?
 • Had de gemeente tijd gehad om het gesprek te verhelpen?
 • Bij stoeptegels, goten, kuilen ect moet het hoogteverschil minstens 3 cm zijn.

Er zijn ook situaties waarbij de gemeente niet op de hoogte was maar het slachtoffer wel gelijk kreeg.

Gemeente aansprakelijk stellen

Het is niet eenvoudig om de gemeente aansprakelijk te stellen. Er wordt namelijk ook verwacht dat de weggebruiker zelf goed oplet. De gemeente accepteert daarom de aansprakelijkheid vaak niet. Ze vinden dat de weggebruiker zelf beter moet opletten. Het is dan ook aan u om met bewijs te komen dat de gemeente aansprakelijk is. Er zijn ook genoeg voorbeelden waarin de rechter heeft aangegeven dat de gemeente inderdaad nalatig is geweest en het ongeval had kunnen voorkomen.

Voorbeeld aansprakelijkheid toegekend

Wij geven u enkele simpele en korte voorbeelden waarbij u de gemeente aansprakelijk kunt stellen:

 • U struikelt over een losliggende stoeptegel die meer dan 3 cm uitsteekt.
 • Door een gat in het wegdek valt u van uw fiets.
 • U krijgt een ongeluk door slecht verlichte tijdelijke wegafzettingen.

We hebben ook een voorbeeld waarbij de rechter het slachtoffer gelijk gaf. Hij ontving na een rechterlijk proces een schadevergoeding van de gemeente.

Pepijn fiets op een avond terug naar huis in Amsterdam. De weg gaat op een bepaald moment over in een fietspad. Hier staan paaltjes om te voorkomen dat auto’s het fietspad op rijden. Pepijn ziet deze paaltjes echter niet en komt ten val. De gemeente Amsterdam wordt aansprakelijk gesteld. Ze erkennen de aansprakelijkheid niet, omdat zij vinden dat Pepijn beter moest opletten. Na onderzoek blijkt echter dat de paaltjes buitengewoon slecht zichtbaar waren, doordat het gedeelte van de weg slecht verlicht was. Daarnaast stonden de paaltjes kort op elkaar waardoor een veilige doorgang bemoeilijkt werd. De rechter gaf het slachtoffer gelijk en achtte de gemeente aansprakelijk.

Lees verder