blog

Ik ben onterfd. Heb ik dan helemaal nergens recht op?

3 min leestijd19 mrt 2024

“Het gaat mij om het principe. Als er wat is dan heb ik daar recht op. En dan geef ik het liever aan een goed doel of aan mijn kleinkinderen dan dat het aan mijn broer en zus toekomt.”

Christa Verploeg

jurist, mediator

Bekijk meer

Jolanda was daar heel stellig over in het gesprek dat ik met haar had. Zij was door haar moeder onterfd. Haar broer en zus waren wel erfgenaam, maar die wilden haar geen enkele informatie geven. Om die reden vroeg Jolanda mij om hulp.

Conflicten nemen toe

Bij DAS worden er veel conflicten over nalatenschappen gemeld. Hoe komt dat? Mensen worden ouder en vermogender. Ook de mondigheid van mensen, de lossere familiebanden en de toename van samengestelde gezinnen zijn een oorzaak.

Waar heb je recht op bij onterving?

Veel geschillen gaan over onterving. Ouders die hun kinderen onterven. Dat kan, maar dat betekent niet dat je als kind dan nergens recht op hebt. Kinderen houden altijd recht op de legitieme portie, de helft van hun kindsdeel. Om de omvang van de legitieme portie te kunnen berekenen heb je als onterfd kind informatie over de nalatenschap nodig.

Wet bepaalt recht op inzage

In het geval van Jolanda wilden haar broer en zus haar geen informatie geven. Ik vertelde Jolanda dat de wet bepaalt dat zij recht heeft op inzage en op een afschrift van alle stukken die zij voor de berekening van haar legitieme portie nodig heeft. De broer en zus van Jolanda zijn dus verplicht om deze informatie aan Jolanda te geven.

Zo heeft Jolanda onder meer recht op:

  1. een overzicht van alle bezittingen en schulden op het moment van overlijden van haar moeder;
  2. kopieën van de afschriften van alle bankrekening van haar moeder met vermelding van het saldo op de overlijdensdatum;
  3. een kopie van de aangifte erfbelasting;
  4. een overzicht van levensverzekeringen;
  5. een opgave van alle schenkingen die door moeder tijdens leven zijn gedaan.

Ik vertelde Jolanda dat ik haar kan helpen bij het verkrijgen van deze stukken en andere informatie die van belang kan zijn bij het berekenen van haar legitieme portie.

Juridische procedure of mediation?

De vervolgvraag die ik Jolanda stelde, is hoe zij hiermee verder wil. Zo kan ik haar broer en zus een juridische brief schrijven. Een andere mogelijkheid is nalatenschapsmediation. Mediation kan een goede keuze zijn. Naast juridische en fiscale aspecten spelen ook familiebanden en emoties een grote rol. De nalatenschapsmediator is een specialist die ervoor kan zorgen dat een oplossing gevonden wordt voor de afwikkeling van de nalatenschap. Jolanda antwoordde dat ze geen zin heeft in een lang juridische traject.

Mediation vindt ze spannend. Deze week bel ik haar om met haar te de voor- en nadelen van beide te bespreken.

Mediation iets voor jou?

Wil je weten of mediation iets voor jou is? Op onze site vind je de mediationwijzer.


jurist, mediator

Christa Verploeg

Als jurist help ik ondernemers en particulieren met het oplossen van hun problemen bij bijvoorbeeld het (ver)huren van bedrijfsruimte of woningen. Ook help ik hen bij geschillen op het gebied van de (ver)koop van onroerende z...

Meer artikelen van Christa Verploeg

Ook interessant voor je


 Checklist nalatenschap afhandelen
07 nov 20233 min leestijd

Checklist nalatenschap afhandelen

Drie belangrijke tips voor het afwikkelen van een nalatenschap op een rij.


 Johanna’s broer maakt moeders overlijden nóg verdrietiger
13 okt 20234 min leestijd

Johanna’s broer maakt moeders overlijden nóg verdrietiger

Johanna is samen met haar broers en zussen erfgenaam geworden in de nalatenschap van haar moeder. Hun moeder had in haar testament de oudste broer benoemd tot executeur. Die ging goed van start maar al gauw ging het mis. In dJohanna is samen met haar broers en zussen erfgenaam geworden in de nalatenschap van haar moeder. Hun moeder had in haar testament de oudste broer benoemd tot executeur. Die ging goed van start maar al gauw ging het mis. In dit blog lees je hoe wij konden helpen.it blog lees je hoe wij konden helpen.


 Beneficiair aanvaarden: zo doe je dat
22 jul 20233 min leestijd

Beneficiair aanvaarden: zo doe je dat

Een erfenis beneficiair aanvaarden. Stel dat je daarvoor kiest, wat moet je dan doen? Wij leggen het uit in dit blog.

1 van 3