blog

Beneficiair aanvaarden: zo doe je dat

3 min leestijd22 jul 2023

In mijn blog van 11 april legde ik uit dat je als erfgenaam drie keuzemogelijkheden hebt om een nalatenschap te aanvaarden, waaronder beneficiair aanvaarden. Stel dat je daarvoor hebt gekozen, wat moet je dan doen? En wat komt er allemaal bij kijken? Ik leg het uit in dit blog.

Redactieteam

Bekijk meer

Beneficiair aanvaarden kan uitkomst bieden als je niet zeker weet waar de nalatenschap uit bestaat. Door beneficiair te aanvaarden voorkom je namelijk dat je schulden van de overledene met je privévermogen moet betalen als de nalatenschap meer schulden dan bezittingen omvat. Je bent echter wel verplicht om de nalatenschap volgens de door de wet voorgeschreven regels af te wikkelen. Die regels moet je strikt naleven, anders kun je alsnog in privé aansprakelijk worden gesteld voor schulden van de overledene.

Je legt een verklaring bij de griffie af

Je kunt een nalatenschap beneficiair aanvaarden door langs te gaan bij de rechtbank van de laatste woonplaats van de overledene. Daar leg je dan bij de griffie een verklaring van beneficiaire aanvaarding af. Het kan ook schriftelijk. De verklaring kun je ook per post sturen aan de rechtbank. De verklaring wordt door de rechtbank ingeschreven in het boedelregister.

De zogenoemde ‘verklaring nalatenschap meerderjarige erfgenaam’ kun je downloaden via de website: www.rechtspraak.nl. Daar tref je ook informatie aan over de stukken die je bij de verklaring moet voegen. Neem een kopie van een geldig identiteitsbewijs (van jezelf) en een kopie van de overlijdensakte mee.

Gezamenlijk beneficiair aanvaarden

Willen meerdere erfgenamen beneficiair aanvaarden? Lever de verklaring dan gezamenlijk in bij de rechtbank. Of verstuur deze gezamenlijk per post. Je betaalt dan samen eenmaal het griffiegeld. Voor een verklaring van beneficiaire aanvaarding betaal je 134 euro griffierecht.

Je kunt dit zelf regelen en je hebt er geen notaris voor nodig.

Beneficiair aanvaarden door een termijn te laten verlopen

Je kunt een nalatenschap ook beneficiair aanvaarden door een termijn te laten verlopen. Stel: jouw mede-erfgenamen hebben beneficiair aanvaard. Zij hebben jou daarvan in kennis gesteld. Vanaf dat moment gaat er een termijn in van drie maanden. Je wordt geacht ook beneficiair te aanvaarden, tenzij je binnen deze termijn de nalatenschap alsnog zuiver aanvaardt of verwerpt.

Als er op dat moment door de kantonrechter aan jou al een termijn was gesteld om een keuze te maken dan moet je binnen die termijn (of verlengde termijn) actie ondernemen.

Let dus goed op als je een brief ontvangt van een notaris, advocaat of jurist. Er kan namelijk een termijn ingaan. Onderneem tijdig actie.

Minderjarigen

Een minderjarige kan niet zelf een keuze maken. Dat moet de wettelijke vertegenwoordiger (de ouder of de voogd) doen. Hij is verplicht om een verklaring van beneficiaire aanvaarding of verwerping af te leggen. Dit moet geregeld worden binnen drie maanden vanaf het tijdstip waarop de nalatenschap, of een aandeel daarin, de erfgenaam toekomt.

Heeft hij de termijn laten verlopen dan heeft de minderjarige de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard. Een minderjarige erfgenaam kan de nalatenschap namelijk niet zuiver aanvaarden. De wet beschermt de minderjarige voor schulden van de overledene.

Dit blog is geschreven door Mariëtte Holleman, jurist bij DAS

Redactieteam

Het redactieteam van DAS.

Meer artikelen van Redactieteam

Ook interessant voor je

Ik ben onterfd. Heb ik dan helemaal nergens recht op?
19 mrt 20243 min leestijd

Ik ben onterfd. Heb ik dan helemaal nergens recht op?

Waar heb je recht op bij onterving? Wij leggen het uit in ons blog.


 Checklist nalatenschap afhandelen
07 nov 20233 min leestijd

Checklist nalatenschap afhandelen

Drie belangrijke tips voor het afwikkelen van een nalatenschap op een rij.


 Johanna’s broer maakt moeders overlijden nóg verdrietiger
13 okt 20234 min leestijd

Johanna’s broer maakt moeders overlijden nóg verdrietiger

Johanna is samen met haar broers en zussen erfgenaam geworden in de nalatenschap van haar moeder. Hun moeder had in haar testament de oudste broer benoemd tot executeur. Die ging goed van start maar al gauw ging het mis. Johanna is samen met haar broers en zussen erfgenaam geworden in de nalatenschap van haar moeder. Hun moeder had in haar testament de oudste broer benoemd tot executeur. Die ging goed van start maar al gauw ging het mis. In dit blog lees je hoe wij konden helpen.

1 van 3