Is mediation geschikt voor mij?

Mediation is een manier om een conflict op te lossen zonder dat een rechter erbij komt kijken. Jij gaat in gesprek met de andere partij, terwijl een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, jullie daarbij helpt.

Of jij mediation kunt gebruiken, hangt af van verschillende factoren. Via de mediationwijzer kom je snel te weten of mediation geschikt is voor jou.

Wanneer wel of géén mediation?

Aan welke conflicten kun je denken? Een paar voorbeelden:

  • Burenruzies
  • Contractuele geschillen
  • Arbeidsconflicten
  • Consumentenzaken
  • Huurgeschillen
  • Erfrechtgeschillen
  • Echtscheiding

Wanneer is mediation niet geschikt?

Nou, het is niet de beste optie als een rechterlijke uitspraak nodig is, zoals bij beslaglegging. Ook werkt mediation niet als één van de partijen dreigt met een strafrechtelijke aangifte. Als het conflict zo verhit is dat samen aan tafel zitten niet meer mogelijk is, dan werkt mediation ook niet. Verder moeten de partijen in staat zijn om zichzelf te vertegenwoordigen en te onderhandelen. En als er een grote machtsongelijkheid is tussen de partijen, als er sprake is van drankmisbruik of psychische afwijkingen bij een persoon, dan zijn de partijen niet geschikt voor mediation.

Mediation in het bedrijfsleven

In het bedrijfsleven is mediation een krachtige aanpak voor conflicten tussen bedrijven. Denk aan geschillen met leveranciers, waar het behouden van de (commerciële) relatie belangrijk is voor toekomstige zaken. Zelfs bij arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers kan mediation helpen. Het mooie is dat mediation minder tijd kost dan een gang naar de rechter. Dit maakt het dé methode bij uitstek om zakelijke geschillen op te lossen.

Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.