blog

Thuiswerken: werkgevers moeten verzoeken serieus overwegen

2 min leestijd11 apr 2024

Veel bedrijven worstelen nog altijd met de gevolgen van hybride werken. Werkgevers willen personeel toch weer vaker naar kantoor hebben. Personeel wil geen tijd meer verspillen aan reizen, maar zij kunnen hun eigen werkplek niet afdwingen.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Er bestaat geen absoluut recht op thuiswerken. Werknemers kunnen wel op grond van de Wet flexibel werken bij de werkgever een verzoek indienen om de arbeidsplaats te wijzigen. De werkgever overweegt vervolgens het verzoek en overlegt met de werknemer indien hij het verzoek afwijst. Er hoeven geen zwaarwegende belangen te zijn voor afwijzing, maar de werkgever moet het wel overleggen. Het is niet meer dan “a right to ask” voor de werknemer en “a duty to consider” voor de werkgever.

Sprake van werkweigering

Werkgevers mogen hun personeel dus vragen om volledig terug te komen naar kantoor of de werkvloer. Werknemers kunnen dat niet zomaar weigeren. Anders is er sprake van werkweigering. In de praktijk zal een verschil van mening niet vaak leiden tot ontslag. Veruit de meeste werkgevers en werknemers komen er onderling wel uit.

Belangen werkgever en werknemer afwegen

Komen werkgever en werknemer er niet samen uit? Dan zal wellicht een rechter een afweging moeten maken tussen meerdere belangen van werkgever en werknemer. De belangen die hierbij een rol spelen zijn bijvoorbeeld sociale cohesie, teambinding, kostenaspecten en efficiency.

Advies: leg afspraken vast

Overleg en begrip voor elkaars standpunt is de basis. Kijk enerzijds naar wat praktisch nodig is om de werknemer op een veilige manier zijn werk te laten doen. Kijk anderzijds wat nodig is voor de werkgever om efficiënter te kunnen werken. Maak vooral duidelijke afspraken met elkaar en kijk naar de mogelijkheden. Leg die afspraken vast in een document, zodat je daar altijd op terug kunt vallen.


advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Vier fouten die het meest gemaakt worden in een arbeidscontract op een rij
01 mei 20243 min leestijd

Vier fouten die het meest gemaakt worden in een arbeidscontract op een rij

Voorkom fouten in een arbeidscontract door te weten wat er vaak mis gaat.

Ontslag op staande voet niet altijd veilige keuze voor werkgevers
11 apr 20243 min leestijd

Ontslag op staande voet niet altijd veilige keuze voor werkgevers

Werknemers die hun ontslag op staande voet aanvechten. Het gebeurt regelmatig. En met succes. Ontslag op staande voet blijkt vaak geen stand te houden en teruggedraaid te moeten worden, doordat werkgevers niet de juiste formaliteiten volgen.


 Werkgevers niet altijd goed op de hoogte: wettelijke vakantiedagen vervallen niet automatisch
04 apr 20243 min leestijd

Werkgevers niet altijd goed op de hoogte: wettelijke vakantiedagen vervallen niet automatisch

Misverstand onder werkgevers: wettelijke vakantiedagen vervallen niet automatisch.

1 van 3