Wettelijke vakantiedagen: wat zijn de plichten van werkgevers?

Nog maar een paar weken en dan is het al weer 1 juli. De datum waarop volgens sommige werkgevers de wettelijke vakantiedagen over 2021 automatisch vervallen. Maar is dat wel zo?

In de wet is bepaald dat de wettelijke vakantiedagen zes maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is verworven vervallen, tenzij de werknemer niet in staat is geweest vakantie op te nemen. Dus de wettelijke vakantiedagen over 2021 vervallen op 1 juli 2022.

Oordeel Gerechtshof

In november vorig jaar sprak het Gerechtshof in Den Haag een opvallend oordeel uit. De werknemer moet als de zwakkere partij binnen een dienstverband worden beschouwd. Het recht op jaarlijkse vakantie met behoud van loon mag niet verloren gaan zonder dat de werknemer daadwerkelijk de mogelijkheid heeft gehad daarvan gebruik te maken. Het Hof oordeelde daarom dat de werkgever de plicht heeft om de werknemer in staat te stellen om dat recht op vakantie uit te oefenen.

Wat betekent dat in de praktijk?

De werkgever moet er dus voor zorgen dat de werknemer daadwerkelijk in staat is zijn vakantie op te nemen én moet hem tijdig informeren dat hij niet-opgenomen vakantiedagen dreigt te verliezen. Dit betekent dat de werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze en tijdig moet informeren over zijn vakantiedagen, zodat deze daar nog gebruik van kan maken. Doet de werkgever dat niet? Dan komen die dagen, of een financiële vergoeding daarvoor, niet te vervallen. Wanneer de werkgever de werknemer niet over zijn vakantierechten heeft geïnformeerd, hem niet in staat heeft gesteld de vakantiedagen op te nemen en hem niet over de gevolgen van het niet opnemen heeft geïnformeerd, kan de werkgever geen beroep op verval of verjaring van vakantiedagen doen.

Niet automatisch

Dus werkgevers: je kunt op 1 juli niet automatisch er vanuit gaan dat de dan nog over het vorige jaar openstaande, niet genoten wettelijke vakantiedagen zijn komen te vervallen. Mocht je dat nog niet hebben gedaan: informeer je werknemers dan alsnog zo snel mogelijk of en zo ja, hoeveel wettelijke vakantiedagen nog niet zijn opgenomen en stel je werknemers in de gelegenheid die dagen nog vóór 1 juli op te nemen en wijs ze op de gevolgen wanneer ze dat niet doen: namelijk het vervallen van die dagen.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp of uw specifieke situatie, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Pascal Besselink Advocaat
Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang Pensioenrecht. Ik richt me onder meer op het ontslagrecht en re-integratievraagstukken. Ook adviseer en procedeer ik regelmatig over concurrentiebedingen.
Meer artikelen van Pascal