blog

Pestgedrag op de werkvloer kan de baas geld kosten

3 min leestijd05 feb 2024

Vakbond CNV publiceerde een onderzoek waaruit blijkt dat ruim een kwart van de werkenden in ons land weleens te maken heeft met treiteren, roddelen, uitlachen of ander vervelend gedrag op het werk. Werkgevers moeten op grond van de wet zorgen voor een veilige werkplek. Dat geldt niet alleen voor fysieke, maar ook voor psychische schade. Daarnaast moeten zij een beleid voeren gericht op voorkomen en beperken van psychosociale arbeidsbelasting. Daar valt pesten ook onder.

Pascal Besselink

advocaat

Bekijk meer

Vertrouwenspersoon is eerste aaspreekpunt

Een werkgever kan ervoor kiezen een vertrouwenspersoon in te schakelen. Word je als werknemer door je leidinggevende of een collega geïntimideerd of gepest? Dan is het belangrijk dit bespreekbaar te maken met je werkgever. Mocht er door je werkgever een vertrouwenspersoon zijn aangewezen, dan is deze het eerste aanspreekpunt.

Onderzoek instellen naar pesterijen

Van een goed en zorgvuldig werkgever mag je verwachten dat hij een onderzoek instelt naar de intimidatie of pesterijen. Daarna kan je werkgever eventueel een passende maatregel nemen door de collega bijvoorbeeld te schorsen, over te plaatsen en in erge gevallen zelfs te ontslaan.

Procedure starten voor schadevergoeding

Voldoet een werkgever niet aan zijn zorgplicht voor een veilige werkplek en valt de werkgever iets te verwijten? Dan kun je een procedure starten tegen je werkgever en een schadevergoeding vorderen. Dit kan ook als je werkgever zich zelf schuldig heeft gemaakt aan intimidatie of pesten. Er zal wel aangetoond moeten worden dat er concrete schade is geleden en dat deze schade tijdens de uitoefening van je werkzaamheden is ontstaan.

Maatregelen nemen als pesterijen bekend zijn

Dit is geen makkelijke klus. Zeker niet, omdat van een werkgever pas verwacht kan worden dat hij maatregelen neemt op het moment dat de werkgever bekend is met de pesterijen. Maar valt een werkgever een verwijt te maken en je kunt aantonen dat je schade hebt geleden daardoor? Dan kan het zijn dat de werkgever een schadevergoeding moet betalen.


advocaat

Pascal Besselink

Ik houd mij vanaf 1997 bezig met het arbeidsrecht. Als advocaat sta ik zowel werkgevers als werknemers bij. In 2010 rondde ik cum laude de postdoctorale Specialisatie Opleiding Grotius Arbeidsrecht af en in 2011 de Leergang P...

Meer artikelen van Pascal Besselink

Ook interessant voor je

Sneeuw op komst: kun je thuiswerken afdwingen?
11 jan 20243 min leestijd

Sneeuw op komst: kun je thuiswerken afdwingen?

Kun je met slecht weer eisen dat je thuiswerkt? Wij geven antwoord op die vraag.

Parttimer die vrije feestdagen misloopt heeft recht op compensatie
13 dec 20233 min leestijd

Parttimer die vrije feestdagen misloopt heeft recht op compensatie

Werkgevers moeten rekening houden en waarborgen dat iedere werknemer, voltijders en deeltijders, een naar verhouding van de arbeidsduur een gelijk aantal uren vrij heeft. Een manier om te waarborgen dat werknemers een gelijk aantal uren vrij heeft, is het jaarurensysteem. Lees hier hoe dat werkt.


 Advocaat Pascal Besselink werkt via internetconsultatie mee aan wetsvoorstel
13 okt 20234 min leestijd

Advocaat Pascal Besselink werkt via internetconsultatie mee aan wetsvoorstel

Via een internetconsultatie werkte advocaat Pascal Besselink mee aan het wetsvoorstel Wet meer zekerheid flexwerkers. Hij vertelt erover in een blog.

1 van 3