Klachtenregeling van DAS

Uiteraard willen wij dat u tevreden bent over onze producten en diensten en over wat wij voor u doen. Het liefst zien wij u blij verrast. Is dat het geval? Dan horen wij dat graag van u.
Bent u niet tevreden over DAS? Dan kunt u een klacht bij ons indienen. Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over onze producten of diensten. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Waarover gaat deze klachtenregeling?

In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen. Ook ziet u hieronder wat u kunt doen, als u ontevreden blijft. Deze klachtenregeling gaat uitsluitend over de producten en diensten van DAS als rechtsbijstandverzekeraar.

Hoe dient u een klacht in?

U kunt uw klacht op de volgende drie manieren indienen:
 1. Online - Vul het online klachtenformulier in.
 2. Per brief - Stuur uw brief met uw klacht aan:
  DAS
  Afdeling Servicemanagement
  Postbus 23000
  1100 DM Amsterdam
 3. Telefonisch - Bel ons om uw klacht door te geven. U bereikt ons op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur op 020 651 8775.

Welke gegevens hebben wij van u nodig?

Voordat wij uw klacht kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld daarom de onderstaande informatie op het klachtenformulier of in uw brief. Belt u ons? Dan is het handig als u deze informatie bij de hand hebt:

 • uw naam, adres en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
 • uw polis- of dossiernummer;
 • een omschrijving van uw klacht;
 • de oplossing die u wenst;
 • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Wat doen we met uw klacht?

Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt het management -meestal telefonisch- contact met u op over de inhoud en de afhandeling van uw klacht. Sowieso ontvangt u binnen zes werkdagen een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht. Dat is zes werkdagen vanaf de ontvangst van uw klacht.

U leest in onze inhoudelijke reactie hoe wij de klacht hebben opgelost of nog zullen oplossen. Soms geeft een klacht aanleiding om een product of dienst aan te passen. Als dat in uw situatie geldt, hoort u dat ook van ons. Wijzen wij uw klacht af? Dan krijgt u informatie over wat u verder kunt doen.

Wilt u direct een klacht indienen bij de directie van DAS? Dan kan dat. Handelt u dan op dezelfde manier als hieronder is beschreven voor een vervolgklacht.

Als u niet tevreden bent over hoe wij uw klacht hebben afgehandeld
Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een vervolgklacht indienen bij de directie van DAS. Deze vervolgklacht dient u op dezelfde manier in als de oorspronkelijke klacht. Opnieuw ontvangt u dan eerst een ontvangstbevestiging. Vervolgens krijgt u binnen zes werkdagen een schriftelijke inhoudelijke reactie.

Als u ontevreden blijft over hoe DAS met uw klacht omgaat
Blijft u ontevreden, ook nadat de directie van DAS naar uw klacht heeft gekeken? Dan kunt u binnen drie maanden een klacht indienen bij het Kifid. Dat is het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Het Kifid behandelt alleen klachten van particulieren. Als bedrijf kunt u in deze gevallen bij de rechtbank terecht.
U kunt uw klacht op twee manieren melden bij het Kifid:

 • door een klacht op papier te sturen naar: Postbus 93257, 2509 AG Den Haag;
 • door online een klacht in te dienen via mijn.kifid.nl
Het Kifid neemt uw klacht niet zomaar in behandeling. U moet eerst onze klachtenregeling hebben doorlopen en een inhoudelijke reactie hebben ontvangen. Meer informatie hierover vindt u op de website van Kifid. Het Kifid behandelt overigens alleen klachten van consumenten.

Naar de rechter
U kunt ook naar de bevoegde rechter stappen.
Let op: uw geschil met DAS is niet verzekerd onder uw rechtsbijstandverzekering. Stelt de rechter u in het gelijk? Dan vergoeden wij achteraf de redelijke en noodzakelijke kosten die u hebt gemaakt voor rechtsbijstand. Meer informatie hierover vindt u in de polisvoorwaarden van uw rechtsbijstandverzekering.

Klachtenrapportage

Elk jaar stellen wij een klachtenrapportage op. Bekijk de klachtenrapportage van DAS.

Klachtenbeleid

Hier leest u meer over het klachtenbeleid van DAS.

Lees verder