Burenrecht voor ondernemers: wat zijn je rechten als bedrijf?

Ook als ondernemer kun je in conflict raken met je buren. Bijvoorbeeld als er geluidsoverlast is, onenigheid over verbouwplannen van je bedrijfspand, of over erfdienstbaarheden die met je bedrijfserf te maken hebben. Het liefst voorkom je natuurlijk een conflict. Maar als dat toch niet lukt, dan helpen wij je.

Mediation

 • Vind samen de oplossing
 • Zonder tussenkomst van een rechter
 • Professionele begeleiding van onze mediatior
 • Behoud de goede relatie

Beoordeel je situatie

 • Onze jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Overlast voor je bedrijf door bomen en struiken

Heeft je bedrijf last van bomen of struiken van de buren? Hoe vervelend dat ook is, weersta de verleiding om direct zelf met de snoeischaar in de weer te gaan. Een goed overleg met de buren levert vaak al veel op: deel je zorgen en vraag hen om mee te denken over een oplossing. In principe ben je als eigenaar van een boom of struik verplicht om zelf de takken te snoeien, ook als ze voor overlast bij de buren zorgen. Doorgeschoten wortels mag je als buur wel zelf weghalen op jouw terrein, als je voorzichtig te werk gaat. Moet er een hele boom of struik weg? Let dan goed op regels. Vuistregel is dat een boom op minimaal 2 meter van het aangrenzende perceel moet staan en een struik op minimaal een halve meter. Staan ze dichterbij? Dan moet de eigenaar de boom weghalen als er overlast is. Kijk dan wel even de uitzonderingen op deze regels na. Hier lees je meer over overlast door bomen en struiken.

Overlast door bouw en onderhoud aan je bedrijf

Hoe ga je er als bedrijf mee om als je buren met verbouwplannen komen waar je niet achter staat? Bekijk eerst of je buren een vergunning nodig hebben voor de verbouwing. Hebben ze die niet nodig, dan kun je niet veel anders doen dan goed in gesprek te blijven met je buren. Misschien kunnen jullie samen een oplossing vinden door kleine aanpassingen te doen. Is er wel een vergunning nodig? Dan kun je bezwaar maken bij de gemeente.

Ga je zelf je bedrijfspand verbouwen of laat je onderhoudswerkzaamheden uitvoeren? Informeer je buren dan op tijd en zorg dat je geen schade toebrengt aan hun eigendommen. Soms is het voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig dat je tijdelijk van de grond van je buren gebruik maakt. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn dat er een steiger op het erf van je buren moet worden geplaatst of dat je pand tijdelijk gestut moet worden. Houd je wel aan een aantal voorwaarden. Zo ben je verplicht je buren vooraf mondeling of schriftelijk te informeren over de voorgenomen werkzaamheden. Geef duidelijk aangeven op welke wijze je gebruik wilt maken van het perceel van je buren en voor hoe lang dat noodzakelijk is. In principe moeten je buren dat gebruik, het zogenoemde ladder- en steigerrecht, toestaan. Ze kunnen belangrijke redenen hebben om het gebruik te weigeren of tot een later tijdstip uit te stellen. Als je bijvoorbeeld een steiger op de uitrit van je buren moet plaatsen, dan moeten je buren de gelegenheid hebben de nodige maatregelen te nemen. Als je buren ook een bedrijf hebben, moeten zij misschien bepaalde materialen tijdelijk elders opslaan, of hun auto ergens anders parkeren.

Onenigheid over erfdienstbaarheden en recht van overpad bij bedrijven

Bij een erfdienstbaarheid is een erf dienstbaar aan een ander erf. Bijvoorbeeld het zogenoemde recht van overpad: als je vanaf jouw bedrijfsterrein over het erf van je buren gaat om zo de openbare weg te bereiken. In dat geval is jouw erf het ‘heersende erf’ en het erf van je buren het ‘dienende erf’.

Erfdienstbaarheden ontstaan door vestiging in een door de notaris opgestelde akte. Door verjaring kan ook een erfdienstbaarheid ontstaan. Is er onenigheid over een erfdienstbaarheid? Vraag dan de officiële stukken op bij de notaris of bij het Kadaster. Zijn er geen officiële stukken bekend? Dan kan de erfdienstbaarheid verjaard zijn en moet je (of je buren) zelf kunnen bewijzen dat er sprake is van een erfdienstbaarheid.

Geluidsoverlast door een ander bedrijf of door horeca

Enige geluidsoverlast zul je als buren van elkaar moeten accepteren. Het gaat dan om normale geluiden in en rondom een pand. Heb je overlast van bijvoorbeeld industrie of horeca? Dan moet je bewijzen dat het onrechtmatig is. Dat is moeilijk. Dergelijke bedrijven moeten beschikken over een vergunning, bijvoorbeeld een omgevingsvergunning. Als de buren handelen zonder vergunning of in strijd met een verleende vergunning, dan kan dat onrechtmatig zijn. Daarvoor is onder andere van belang of een vergunning alsnog verleend kan worden. Dat is niet eenvoudig vast te stellen of te bewijzen. Je kunt met een verzoek om handhaving ook de overheid vragen op te treden tegen de overlastgevende activiteiten waarvoor geen vergunning is verleend.

Gelukkig is er ook veel wat je zelf tegen burenoverlast kunt doen. Ons stappenplan helpt je daarbij.

 1. Blijf in overleg met je buren en probeer samen een oplossing te vinden.
 2. Houd de overlast bij en zet de vraag aan je buren op papier.
 3. Schakel lokale hulp of buurtbemiddeling in.
 4. Reageren je buren niet of komen jullie er niet uit samen? Wij helpen je verder.

Heb je hulp nodig bij burenrecht in een conflict met je bedrijf?

Je kunt ons altijd bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 883. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan via 020 651 1715 voor advies.

Lees verder