Conflict met je leverancier

Documenten Selfservice

 • Stel zelf contract of brief op
 • Keuze uit 150+ documenten
 • Gratis voorbeeldbrieven
 • Regel alles 24/7 online
 • Juridisch waterdicht

Beoordeling van conflict

 • Jurist beoordeelt je kansen
 • Snel inzicht in je situatie, rechten en plichten
 • Duidelijkheid over je opties
 • Strategisch juridisch advies

Onderhandeling en bemiddeling

 • Als amicaal overleg niet helpt
 • Beoordeling kans van slagen
 • Zeker van maximaal resultaat
 • Ervaren jurist: betere deal
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Wanneer heb je een conflict met een leverancier?

Een verschil van mening met je leverancier hoeft nog geen juridisch conflict te zijn. Pas als je allebei niet (meer) bereid bent om tot een oplossing te komen, is er een conflict. Het is voor partijen meestal het beste om te proberen er samen uit te komen. Niemand zit immers te wachten op gedoe. 
Als dat niet mogelijk blijkt, is het zaak om snel actie te ondernemen zodat het conflict niet verder uit de hand loopt. Wij geven je graag advies over de stappen die je kunt nemen. Vraag hier een gratis adviesgesprek aan.

Product of dienst volgens afspraak

In de eerste plaats moet een leverancier natuurlijk het product leveren dat je hebt afgesproken. Met andere woorden, hij moet de afspraken nakomen die partijen hebben gemaakt.

Verder moet het product dat hij levert ook voldoen aan wat jij er als koper redelijkerwijs van mag verwachten. Is dat niet zo? Dan is er sprake van non-conformiteit. Bijvoorbeeld als een nieuwe telefoon niet werkt of als geleverde tegels al na een week slijtplekken vertonen. Dan gelden de volgende regels.

 • Je mag zelf aangeven of je de voorkeur geeft aan repareren of vervangen. Tenzij de leverancier het product voordelig kan repareren en vervangen juist heel duur is.
 • Is repareren en vervangen allebei niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een reparatie heel ingewikkeld is en het product niet meer leverbaar? Dan mag je je geld terugvragen aan de leverancier. Gebruik onze gratis voorbeeldbrief.
 • Weigert de leverancier bewijsbaar een product te repareren of te vervangen terwijl hij dat verplicht is? Dan mag je hiervoor hiervoor – in sommige gevallen – een derde inschakelen en de rekening naar je leverancier sturen. Wij kunnen jou informeren of dit mogelijk is.

Natuurlijk moet de leverancier zich ook houden aan andere afspraken die je hebt gemaakt. Bijvoorbeeld over de levertijd, of de vloer die je hebt besteld ook gelegd wordt, wie het vervoer verzorgt en of diegene dan ook het risico draagt.

Zo los je een conflict met een leverancier op

Hieronder zetten we de 5 belangrijkste stappen op een rij.

 1. Controleer de afspraken in het contract en eventuele van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden

  Hierin staat wat je overeen bent gekomen over bijvoorbeeld de levering van een product, hoe je eventueel kunt annuleren en welke regels gelden voor de garantie. Download ook onze e-paper over leveringsvoorwaarden.

  Bij een dienst zorg je ervoor dat de slechte dienstverlening geen verdere negatieve gevolgen heeft. Verzamel ook hier bewijs van: laat een deskundige de dienstverlening beoordelen.

 2. Klaag op tijd én schriftelijk bij de leverancier of klant
  Stuur zo snel mogelijk een klacht, het liefst binnen een week of bij oplevering. De termijn gaat direct in op het moment dat je het gebrek ontdekt of had moeten ontdekken. Deze voorbeeldbrief kan je daarbij helpen. Voorbeelden van klachten zijn:

  • Leverancier levert niet
  • Overschrijding levertijd
  • Ondeugdelijk product binnen garantie
  • Repareren of vervangen deugdelijk product

 3. Stel de andere partij in gebreke
  Informeer de andere partij met een ingebrekestelling dat je wilt dat hij de overeenkomst alsnog nakomt en gun hem een redelijke termijn om aan die verplichting te voldoen. Meestal is dit 14 dagen, maar soms langer.

 4. Schakel hulp van derde in
  Komen jullie er niet uit? Hulp van een derde levert vaak een oplossing op. Daarbij zijn er 4 mogelijkheden:

  • Zakelijke mediation
   Bij zakelijke mediation ga je in overleg met de leverancier op zoek naar een oplossing. Een mediator begeleidt die gesprekken. De mediator is onpartijdig en neemt geen beslissingen. Heb je overeenstemming bereikt? Dan kan de mediator je helpen om afspraken vast te leggen in een vaststellingsovereenkomst. Mediation resulteert dus niet in een bindende uitspraak, wel in bindende vastgelegde afspraken. Mediation is een goede aanpak als het belangrijk is om de commerciële relatie met de leverancier in stand te houden. Bijvoorbeeld als je een dienst hebt afgenomen waar je gebruik van wilt blijven maken. Bedenk ook dat mediation minder tijd kost dan een procedure bij de rechter. Je moet dan natuurlijk wel nog bereid zijn om met de leverancier in gesprek te gaan. Bij DAS bieden we ook zakelijke mediation aan. Bekijk hier de mogelijkheden.

  • Geschillencommissie
   Soms kan het zinvol zijn om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Die behandelt conflicten tussen consumenten en bedrijven, en bedrijven onderling. Dien je een klacht in bij een van de geschillencommissies, dan onderzoekt die commissie het conflict, waarna een bindende uitspraak volgt. Je kunt bijvoorbeeld een klacht indienen bij De Geschillencommissie, een instantie voor consumentengeschillen en zakelijke geschillen. Een klacht indienen bij De Geschillencommissie kost geld. Bovendien kun je de commissie alleen inschakelen als de leverancier aangesloten is bij De Geschillencommissie.

  • Jurist inschakelen
   Je kunt er ook voor kiezen om een jurist in te schakelen. Die kan je rechtspositie beoordelen, zodat je weet wat je kansen zijn in het conflict. Vervolgens kan de jurist namens jou onderhandelen met de leverancier om ervoor te zorgen dat die zijn afspraken alsnog nakomt. Lukt dat niet? Dan kan de jurist (indien juridisch mogelijk) ook de overeenkomst voor je ontbinden en een claim indienen, bijvoorbeeld voor inkomstenderving of geleden schade. Ook kan een jurist je eventueel bijstaan in een procedure bij de rechter. Ook bij DAS kun je terecht voor juridische hulp. Lees hier meer over het laten beoordelen van je rechtspositie of vraag een gratis adviesgesprek aan.

  • Naar de rechter
   Als je naar de rechter gaat, stuur je de leverancier een dagvaarding. Daarin geef je al aan wat je eist. Zo kun je de rechter vragen om de leverancier te veroordelen de overeenkomst na te komen, de overeenkomst te ontbinden en eventueel een schadevergoeding op te leggen. Je moet die eisen natuurlijk ook goed kunnen onderbouwen. Daarom is het verstandig om in deze fase altijd hulp van een jurist te vragen. Lees hier hoe wij je kunnen helpen als je naar de rechter gaat of vraag een gratis adviesgesprek aan.

Heb je een vraag over een conflict met je leverancier?

Je kunt ons altijd even bellen. Ben je niet verzekerd? Bel dan 088 3279 842. Ben je wel verzekerd? Bel ons dan op telefoonnummer 020 651 1715 voor advies.

Lees verder

Veelgestelde vragen

Verzekerd?

Meld uw zaak online en krijg hulp

 • Als u wilt weten hoe het zit met aansprakelijkheid.
 • Onze gespecialiseerde juristen gaan voor u aan de slag

Meld uw zaak

Niet verzekerd?

Laat uw situatie beoordelen
 • Snel weten waar u staat
 • Inzicht in uw kansen
 • Advies over het vervolg
Laat u adviseren

Fail­lie­te on­der­aan­ne­mer eist 18.000 eu­ro voor pruts­werk

Het verhaal van Joris

Joris schrikt zich rot. Zijn onderaannemer is failliet. En die heeft net zijn laatste opdracht verprutst. Tot Joris’ verbazing valt er ook nog een brief van de curator van de onderaannemer op de mat. De factuur voor de werkzaamheden van de failliete onderaannemer bedraagt 18.000 euro, of hij die even binnen tien dagen wil betalen (...)

Lees verder