Wet incassokosten

Op 1 juli 2012 is de Wet Incassokosten (WIK) in werking getreden. Deze wet bepaalt de hoogte van de vergoeding voor het incasseren van vorderingen. Meer informatie vindt u op deze pagina. Voldoen uw algemene voorwaarden aan de Wet incassokosten?

DAS video - alles over de wet incassokosten

Incassokosten berekenen

Bedrag van de vordering
Kosten
Incassokosten
Inclusief BTW (21%) *
* Alléén als u geen BTW kunt verrekenen.
Onbetaalde factuur indienen
Con­tact met DAS

Laat nú uw algemene voorwaarden controleren of opstellen

Uw algemene voorwaarden beschermen u én geven uw klanten duidelijkheid. Wij raden u aan om uw algemene voorwaarden zorgvuldig te controleren. Die zorg nemen wij u graag uit handen.

Juridisch waterdichte voorwaarden
Laat uw algemene voorwaarden controleren of opstellen door de juristen van DAS. Dan weet u zeker dat uw algemene voorwaarden aansluiten op de Wet Incassokosten en dat u geen onnodig risico loopt.

Laat direct uw voorwaarden controleren of opstellen

Het debiteurenproces in 4 stappen
 1. Verzenden van de factuur
  Nadat uw debiteur een product of dienst heeft besteld

  1   Verzenden van de factuur

  Uw factuur is belangrijke communicatie tussen u en uw klant. Verschaf een duidelijk overzicht van alle details die refereren aan de afspraken, zoals afgenomen producten of diensten, leveringsdatum en de betalingstermijn. U geeft uw relatie op deze manier de kans tijdig te reageren bij misvattingen.

 2. Nabellen van de factuur
  Na één week

  2   Nabellen van de factuur

  Het is verstandig een factuur na te bellen en te informeren of uw klant de factuur ontvangen heeft. Vraag ook of de inhoud van de factuur klopt met de afspraken tussen u en uw klant. Daarmee voorkomt u dat er niet wordt betaald omdat de factuur niet ontvangen is of dat het geleverde product of dienst niet conform afspraak is geleverd.

 3. 14-dagen-herinneringsbrief
  Nadat de debiteur in verzuim is geraakt

  3   14-dagen-herinneringsbrief

  Als uw debiteur in verzuim is geraakt, dient deze nog één schriftelijke aanmaning te krijgen, de '14-dagen-herinneringsbrief'. Als de debiteur een consument is, bent u hiertoe verplicht. Een debiteur is in verzuim door bijvoorbeeld het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn of door het ontvangen van een ingebreke stelling waarna de betaling vervolgens uitblijft.

 4. Laatste aanmaning via DAS
  Nadat de 14 dagen zijn verstreken

  4   Laatste aanmaning via DAS

  Met de laatste aanmaning op incassopapier van DAS geeft u uw klanten een kans de rekening alsnog te betalen. Met deze brief informeert u uw klant over de overdracht van de vordering naar het incassokantoor van DAS indien er niet binnen 8 dagen wordt betaald.

  Het sturen van een laatste aanmaning op incassopapier van DAS is een effectief middel om uw klanten aan te sporen om te betalen. DAS verzorgt het versturen van de laatste aanmanings- of sommatiebrief. Wij brengen hiervoor € 10 administratiekosten in rekening.

  Voorbeeldbrief downloaden
  Download hieronder een voorbeeld van de '14-dagen-herinneringsbrief'. Op de gemarkeerde velden kunt u uw eigen gegevens invullen.

  14-dagen-herinneringsbrief voor btw-plichtige ondernemers
  14-dagen-herinneringsbrief voor niet btw-plichtige ondernemers*

  * Is uw bedrijf niet btw-plichtig of heeft de vordering betrekking op een prestatie die vrijgesteld is van btw én schakelt u een derde in om de vordering voor u te innen? Dan mag u BTW berekenen over de incassokosten. U dient dan wel uw debiteur hierover te informeren. Als uw debiteur een consument is, vermeldt u dat in de verplichte '14-dagen-herinneringsbrief'.

Algemene voorwaarden Checklist

Wij helpen u graag om ervoor te zorgen dat uw algemene voorwaarden aansluiten op de wet incassokosten. Om u een handje op weg te helpen, hebben wij een checklist opgesteld.

Bekijk de checklist
Incasso Klant betaalt niet

Als uw klant niet betaalt, kunt u gebruik maken van DAS Incasso. Wij zorgen ervoor dat de goede relatie met uw klant in stand blijft én dat u snel uw geld krijgt.

Meer informatie

Incassokantoren

De DAS incasso organisatie heeft vijf incassokantoren verspreid over het hele land. Er is dus altijd een incassokantoor bij ú in de buurt.

nvi-keurmerk ideal logo


Meer informatie