Er is een fout opgetreden in dit component.

Welke jaarlijkse huurverhoging is toegestaan?

De huurprijs kan eenmaal per jaar worden verhoogd. Hoeveel de huurverhoging mag zijn, is verschillend voor sociale huurwoningen en geliberaliseerde huurwoningen. Voor sociale huurwoningen stelt de minister elk jaar vast hoeveel de huurverhoging maximaal mag zijn. Daar bent u als verhuurder aan gebonden. Die verhoging gaat dan meestal in op 1 juli van elk jaar. Voor 2012 gold een maximale verhoging van 2,3 procent. Bij een woning boven de huurprijsgrens mag u als verhuurder eenmaal per jaar een voorstel doen om de huurprijs te verhogen. U bent dan niet gebonden aan een maximale verhoging.