Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe gaat u om met meerdere vorderingen?

Heeft de te versturen aanmaning betrekking op meer dan een factuur of vordering? Dan moeten de hoofdsommen bij elkaar opgeteld worden en moeten de incassokosten over dit totaalbedrag berekend worden. Een voorbeeld. Stel, een debiteur betaalt zowel de huur van januari als die van februari niet. Stuurt de verhuurder pas in februari een aanmaning voor beide vorderingen, dan moet de verhuurder de vorderingen bij elkaar optellen en over het totaalbedrag incassokosten berekenen. Als een debiteur echter de huur van januari niet tijdig betaalt, en de verhuurder stuurt meteen een aanmaning, dan kan hij de hoofdsom verhogen met 15% (of als dat minder is dan € 40: met tenminste € 40). Zou de huurder vervolgens ook in februari niet tijdig betalen dan mag de verhuurder strikt genomen ook in februari de hoofdsom weer verhogen met 15% (of: tenminste € 40). De incassokosten zullen in de eerste situatie waarschijnlijk wat lager uitvallen.