Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is moratoire interest?

Moratoire interest is de verschuldigde rente die in rekening kan worden gebracht als een betaling te laat of niet is ontvangen. De rente begint in principe te lopen vanaf het moment dat de schuldenaar in verzuim is. Er is sprake van verzuim als de termijn is verstreken die er in de ingebrekestelling is opgenomen.