Er is een fout opgetreden in dit component.

Welke kosten mogen in rekening worden gebracht als de debiteur een bedrijf is?

Dat kunnen partijen zelf contractueel overeenkomen (bijvoorbeeld een percentage van de hoofdsom, maar ook gemaakte kosten). Is er geen afspraak? Dan geldt ook hier de nieuwe wet. Adviseer uw opdrachtgevers om hun algemene voorwaarden aan te passen!