Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn debiteur schort betaling van de factuur op. Wat nu?

Vaak staat het niet voldoen van een factuur niet op zich. Mogelijk is uw debiteur van mening dat er sprake is van een tekortkoming aan uw zijde. Bijvoorbeeld een gebrek aan het product of dienst. In dat geval kan het zijn dat uw debiteur de betaling opschort. Dat wil zeggen dat hij uw factuur pas (volledig) wil betalen nadat het gebrek door u is weggenomen. Er zal bekeken moeten worden of het opschorten van de betaling terecht is. Hiervoor zijn alle feiten en omstandigheden van belang. Komt u er niet uit? Schakel dan juridische hulp in.