Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe maak ik goede betalingsafspraken met klanten?

Vóórdat u zakendoet, is het belangrijk om met uw klanten goede afspraken te maken. Bijvoorbeeld over de betaling. Uw algemene voorwaarden zijn dé plek om dat te doen. En maak daarbij onderscheid tussen regels voor consumenten en bedrijven. De wet doet dat namelijk ook.

Belangrijke betalingsafspraken voor consumenten
Voor bedrijven die aan consumenten leveren gelden strenge regels. Hierdoor staat een aantal afspraken die in uw algemene voorwaarden moeten staan al vast. Denk in elk geval aan de volgende afspraken.

• De klant heeft bij online aankopen meestal veertien dagen om de koop ongedaan te maken: het herroepingsrecht.

• Werkt u met een abonnementsvorm? Noem dan in uw algemene voorwaarden de opzegtermijn en geef aan tot welk moment een klant nog abonnementsgeld verschuldigd is. En rekent u kosten voor tussentijds opzeggen? Geef dat dan ook aan in uw voorwaarden en vermeld hoe hoog deze vergoeding is.

• Binnen hoeveel dagen moet een klant betalen? Dat kunt u zelf bepalen, als de termijn maar redelijk is. Bijvoorbeeld veertien dagen. In de wet staat dat uw klant in elk geval binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur moet betalen.

• Wat doet u bij wanbetaling en welke kosten zijn daaraan verbonden?

Belangrijke betalingsafspraken voor zakelijke klanten
Bij zakelijke klanten hebt u meer vrijheid in de algemene voorwaarden die u opstelt en in de betalingsafspraken die u maakt. De volgende afspraken zijn verstandig om op te nemen.

• Voor zakelijke klanten geldt een wettelijke betalingstermijn van dertig dagen. U mag hiervan afwijken en een maximumtermijn van zestig dagen afspreken in uw voorwaarden.

• Voor zakelijke klanten hoeft u geen rekening te houden met de Wet Incassokosten (WIK). U mag dus meer rekenen dan de wettelijke incassokosten. Geef dit wel aan in uw voorwaarden. Doet u dat niet? Dan gelden automatisch de regels van de WIK en daarmee doet u zichzelf te kort. Houd er wel rekening mee dat het bedrag redelijk moet zijn.

• U mag een eigendomsvoorbehoud opnemen in uw voorwaarden. Goederen blijven dan uw eigendom totdat de klant heeft betaald. Dat kan gunstig zijn, bijvoorbeeld als een klant failliet gaat.