Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat betekent afwikkeling ter finale kwijting?

In de letselschadebranche wordt onder finale kwijting de definitieve afwikkeling van een letselschadezaak verstaan. Beide partijen verklaren dat ze niets meer van elkaar te claimen hebben. Er geen aanspraak meer gemaakt kan worden op enige vergoeding bij toekomstige schade. De clausule wordt vaak in een vaststellingsovereenkomst opgenomen om te voorkomen dat partijen toch terugkomen op het afgesproken eindbedrag.