case

Winkeleigenaresse moet faillissement afwenden met ontslagen

3 min leestijd25 sep 2020

Petra* runt een klein winkeltje, maar door het coronavirus blijven de klanten weg. Ze heeft het moeilijk en een faillissement dreigt. Een beroep op de NOW-regeling zou haar geen soelaas bieden, zo berekende haar accountant. Ze moet tot haar groot verdriet twee werknemers ontslaan.

Joyce Bender

Advocaat

Petra vraagt mij om hulp. We besluiten een ontslagaanvraag in te dienen bij het UWV. Om toestemming te krijgen van het UWV voor een ontslag op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, moet ze onderbouwen waarom zij geen beroep op de NOW-regeling heeft gedaan. Haar accountant kan aantonen dat de NOW-regeling voor Petra helaas geen uitkomst biedt, gezien de overige kosten die zij maakt. Als ze geen actie onderneemt, leidt dat tot haar faillissement.

Ziekmeldingen na ontslagaanvragen

Nadat zij van Petra te horen hadden gekregen dat zij geen werk meer voor hen heeft en dus hun arbeidsovereenkomst moet beëindigen, melden haar werknemers zich ziek. Daar schrikt Petra van. Kan zij de werknemers dan nog wel ontslaan? Ik kan Petra geruststellen. De ziekmeldingen zijn gedaan nadat de ontslagaanvragen zijn ingediend bij het UWV. Daarom geldt er geen opzegverbod tijdens ziekte. En omdat is aangetoond dat de NOW-regeling voor Petra geen soelaas biedt, geeft het UWV toestemming voor het ontslag. Petra heeft de arbeidsovereenkomst vervolgens opgezegd met in achtneming van de voor haar geldende opzegtermijnen.

Deal over salaris en transitievergoeding

De bedrijfsarts concludeert vervolgens dat de werknemers niet ziek zijn en adviseert om het ontstane arbeidsconflict met mediation op te lossen. De werknemers zien dat niet zitten. Zij willen niet meer terugkeren op de werkvloer. Voor Petra is het een hele opgave om de transitievergoeding die ze moet betalen op te hoesten. Laat staan haar werknemers daarnaast nog door te betalen terwijl ze niet werken. Toch lukt het om tot overeenstemming te komen. De afspraak is dat de werknemers vrijgesteld worden van werk met behoud van hun salaris tot de einddatum van hun arbeidsovereenkomst. Het doorbetaalde salaris wordt wel afgetrokken van de transitievergoeding.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over ontslag of over uw persoonlijke situatie? Op onze site vindt u meer informatie of download onze gratis  E-paper 'Een werknemer ontslaan'. 

* De naam is gefingeerd.

Disclaimer

Dit blog schetst de algemene regels en uitgangspunten. Uiteraard kan er in specifieke situaties sprake zijn van uitzonderingen. Heeft u vragen over dit onderwerp, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze specialisten.

Ook interessant voor je

Waar moet een concurrentiebeding in een arbeidscontract aan voldoen?
16 okt 20233 min leestijd

Waar moet een concurrentiebeding in een arbeidscontract aan voldoen?

Je kunt er niet zomaar van uitgaan dat een concurrentiebeding standhoudt in een arbeidscontract. De lat voor werkgevers ligt hoog. In dit blog schetsen we waar je aan moet voldoen en welke mogelijke wijzigingen er komen gaan.


 ‘Wet werken waar je wilt’: maar is dat echt zo?
12 okt 20233 min leestijd

‘Wet werken waar je wilt’: maar is dat echt zo?


 De bedrijfsarts geeft niet voor niets advies: dat is dan 180.000 euro
23 sep 20233 min leestijd

De bedrijfsarts geeft niet voor niets advies: dat is dan 180.000 euro

1 van 3