Arbeidsovereenkomst van uw werknemer opzeggen

Wilt u een arbeidsovereenkomst opzeggen? Dan moet u rekening houden met een opzegtermijn. Ook voor een werknemer die zelf ontslag neemt, geldt een opzegtermijn.

Onze oplossingen

Brieven & contracten

Stel zelf uw juridische documenten op, direct online en juridisch waterdicht.

Aanzegbrief arbeidsovereenkomst
 
Beëindigingsovereenkomst arbeidsovereenkomst

Advies en rechtshulp

 • Ook als u niet verzekerd bent!
 • Wij controleren uw juridische documenten
 • Wij beoordelen uw rechtspositie
 • Wij onderhandelen voor u bij conflicten

Al onze diensten

Bekijk al onze diensten voor ondernemers

 

Of bel ons voor gratis advies over onze diensten:

 
 

088 3279 883

Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

 

Opzegtermijn werkgever

De opzegtermijn voor u als werkgever is afhankelijk van de arbeidsduur:

Arbeidsduur Opzegtermijn
tot 5 jaar 1 maand
tussen 5 en 10 jaar 2 maanden
tussen 10 en 15 jaar 3 maanden
15 jaar of langer 4 maanden

Het gaat hier om wettelijke opzegtermijnen. U mag met een werknemer altijd een langere opzegtermijn afspreken. Een kortere opzegtermijn dan de wettelijke mag alleen wanneer dit in de geldende cao is afgesproken. Kijk die daarom altijd even na voor u een afspraak maakt.

Opzegtermijn werknemer

De opzegtermijn voor uw werknemer is één maand. Maar in plaats van deze wettelijke opzegtermijn kunt u in het arbeidscontract een langere opzegtermijn afspreken. Maar let op:

 • de opzegtermijn van de werknemer mag nooit langer zijn dan 6 maanden.
 • de opzegtermijn van u als werkgever moet minimaal het dubbele zijn. Sommige cao’s staan ook toe dat voor de werkgever en werknemer dezelfde opzegtermijn geldt.

Regels opzeggen tijdelijke arbeidsovereenkomst

Als werkgever kunt u een tijdelijke contract alleen opzeggen als er in het contract een mogelijkheid staat dat er tussentijds (eerder) kan worden opgezegd. Verder moet er ten minste voldaan zijn aan één van de volgende voorwaarden:

 • De werknemer geeft toestemming voor die opzegging.
 • Er staat een proeftijd in het contract en u zegt op binnen de proeftijd.
 • Het werk van de werknemer bestaat uit het nagenoeg uitsluitend huishoudelijke diensten voor uw bedrijf, en hij doet dit minder dan 4 dagen per week.
 • Er is een dringende reden voor het ontslag. Dit wordt ontslag op staande voet genoemd.
 • Uw werknemer bekleedt een geestelijk ambt.

Let op uw aanzegplicht

U moet als werkgever uiterlijk één maand voor het einde van het tijdelijk contract aan uw werknemer aangeven of het contract verlengd wordt of niet. Dit moet schriftelijk gebeuren met een aanzegbrief. Doet u dit niet? Dan heeft uw werknemer recht op een aanzegvergoeding. U moet uw werknemer dan een schadevergoeding van maximaal één maandsalaris betalen. Bent u te laat met aanzeggen? Dan is de vergoeding gelijk aan het loon over de periode dat u te laat was. Deze verplichting heeft u niet als:

 • het tijdelijk contract korter is dan 6 maanden.
 • uw werknemer een tijdelijk contract heeft voor een termijn die niet op voorhand op de kalender te bepalen is, zoals voor een project of vervanging van een zieke collega.
 • er geen einddatum in het tijdelijk contract staat.
 • uw werknemer een uitzendcontract met uitzendbeding heeft.

Bekijk ook of uw werknemer recht heeft op een transitievergoeding.

Maak een aanzegbrief voor uw werknemer

Vaste arbeidsovereenkomst opzeggen

Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kunt u alleen op een van de volgende manieren beëindigen:

 • Met wederzijds goedvinden (met een vaststellingsovereenkomst).
 • Opzegging met instemming van de werknemer: deze ontslagvorm lijkt op ontslag met wederzijds goedvinden. Het verschil is dat u bij opzegging met instemming de goedkeuring van de werknemer nodig hebt en een redelijke ontslaggrond. Bovendien moet u de werknemer een transitievergoeding betalen.
 • Door tussenkomst van de rechter.
 • Met toestemming van het UWV.
Lees verder

Veelgestelde vragen