Meld­plicht da­ta­lek­ken

Met ingang van 1-1-2016 schrijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) de meldplicht datalekken voor.

Uw bedrijf verwerkt persoonsgegevens in opdracht van DAS. Als een datalek van deze persoonsgegevens plaats vindt bij uw bedrijf, of bij de eventueel door u ingeschakelde sub-bewerkers, dient u dit bij DAS binnen 24 te melden uur via onderstaand formulier. Voor vragen of opmerkingen, kunt u contact opnemen met ons via datalek@das.nl.

Datalek melden

Lees verder

Veelgestelde vragen