Aanrijding in het buitenland

Als u in het buitenland betrokken bent bij een aanrijding, is het raadzaam een schadeformulier in te vullen. Volg de volgende stappen.

1. Vul het schadeformulier in

U vult een Europees schadeformulier in en ondertekent dit samen met de tegenpartij. Zorg ervoor dat u de (voertuig)gegevens van de andere partij zo volledig mogelijk invult. Dan kunnen zijn verzekeringsgegevens altijd achterhaald worden. Verzekeringsgegevens van buitenlandse motorvoertuigen kunt u opvragen bij Het Nederlands Bureau Motorrijtuigverzekeraars. Dit kan via de website maar ook schriftelijk. Wil de tegenpartij dit niet gezamenlijk invullen en/of ondertekenen? Dan verzoekt u hem om een door hem eenzijdig ingevulde en ondertekende kopie. Bewaar altijd het ingevulde originele schadeformulier!

2. Noteer nummerborden en adresgegevens van getuigen

Schrijf na een aanrijding altijd de nummerborden op, ook van passerende auto´s. Probeer onafhankelijke getuigen te achterhalen. In veel Europese landen hebben getuigenverklaringen van inzittenden of familie geen waarde.

3. Teken niet zomaar

Teken niet zomaar iets zonder te lezen of iets wat u niet kunt lezen. Als u het niet eens bent met de toedracht of iets niet begrijpt, vermeld dit dan in uw eigen taal of in het Engels alsnog op het formulier voordat u dit ondertekent. Een door beide partijen ondertekend schadeformulier geldt namelijk, behalve in Groot-Brittannië, als bewijs. Zit er niets anders op dan te ondertekenen, bijvoorbeeld omdat de politie dreigt met een boete? Vermeld dan bij de handtekening dat u het oneens bent met de inhoud van het formulier.

4. Maak foto´s en zorg voor een schaderapport

Maak foto's van de schade en de situatie. Probeer hierbij het voertuig en het kenteken van de tegenpartij vast te leggen. Laat de garage een schriftelijk en goed gespecificeerd rapport opmaken van de te repareren schade. Moet een noodreparatie plaatsvinden? Maak een foto van de schade.

5. Neem direct contact op met uw verzekeraar

Schakel (bij thuiskomst) direct uw rechtsbijstand- en uw autoverzekeraar in.

Aanrijding met vrachtwagen?

Het is heel belangrijk dat u bij een botsing met een vrachtwagencombinatie het kenteken van de vrachtwagen én het kenteken van de oplegger (aanhanger) noteert op het schadeformulier. Dat voorkomt problemen bij het achterhalen van de verzekeringsgegevens. Maak ook foto’s van de vrachtwagen en de oplegger.

Verkeersboetes in Italië voorkomen
Lees verder