Verkeers­regels EU-landen

In het buitenland gelden andere regels of verkeersborden dan in Nederland. Daarom is het verstandig om goed voorbereid op weg te gaan. Bekijk per land de regels die er gelden.

België

In België kunt u al worden gedagvaard bij een snelheidsoverschrijding vanaf 10 kilometer per uur.

Duitsland

 • Sommige steden of gebieden hebben Milieuzones (Umweltzones). Hier mag u zonder de juiste milieusticker (Umweltplakette) niet inrijden. Heeft u een Europese invalidenparkeerkaart duidelijk zichtbaar achter uw ruit bevestigd? Dan geldt er geen inrijverbod.
 • Bij een vermeende verkeersovertreding moet u een borg betalen die gelijkstaat aan de hoogte van de boete. De uiteindelijke straf kan ook zwaarder uitvallen.
 • U kunt al worden aangeklaagd voor bedreiging wegens het geven van lichtsignalen of het opsteken van uw middelvinger als de andere weggebruiker aangifte doet.

Frankrijk

 • In Frankrijk moet u altijd een alcoholtest bij zich hebben voor iedere persoon die in het bezit is van een rijbewijs per voertuig. Gaat u met 4 volwassenen op vakantie naar Frankrijk en die hebben allemaal een geldig rijbewijs? Dan moet u dus 4 alcoholtesten meenemen. Geen alcoholtest bij u? Dan kan een boete volgen. Het is de bedoeling dat u de test zelf aanschaft, dit kan online via verschillende websites.
 • Daarnaast is het niet toegestaan om flitspaalsignalering op uw navigatiesysteem te hebben. Ook op andere elektrische apparaten, zoals mobiele telefoon of laptop, is dit verboden. Overtreding van het verbod kan u een boete opleveren van € 1.500,-
 • In tegenstelling tot de basisregel in Europa dat invoegend verkeer voorrang moet verlenen, heeft invoegend verkeer op de Périphérique voorrang ten opzichte van het verkeer dat zich reeds op de Périphérique bevindt.
 • In Parijs en sommige andere grote steden in Frankrijk heeft u tegenwoordig ook een milieusticker nodig. Die kosten niet al te veel en voorkomen een  flinke boete. U kunt het Vignette Crit'Air online aanschaffen via de Franse overheid.
 • U mag niet met koptelefoon op aan het verkeer deelnemen, dus ook niet op de fiets. Dat kost u € 135.
 • Het autorijden met slippers is verboden. U riskeert een boete van € 90.

Italië

 • In Noord- Italië elektronische tolheffing ingevoerd. Er zijn geen tolhokjes en er moet betaald worden via een app of via internet. U moet binnen 15 dagen betalen nadat u over de tolweg gereden heeft. Wilt u weten waar elektronische tolheffing is ingevoerd en hoe u kunt registreren en betalen? Raadpleeg dan apl.pedemontana.com of download de app APL Free Flow.
 • In het centrum van een aantal steden (bijv. Rome, Pisa, Milaan en Florence) geldt een beperkte toegang voor het autoverkeer, de zgn. Zona Traffico Limitato (ZTL). Deze zones zijn aangegeven met een verkeersbord met de letters 'ZTL' erop. Binnen zo een autovrije zone kunt u tegen meerdere boetes oplopen als u daar zonder ontheffing rijdt. Als uw hotel in een stadscentrum ligt, kunt u vaak via uw hotel een ontheffing aanvragen.
 • In Italië is uw Europese invalidenparkeerkaart geldig net zoals in Nederland. U mag wel parkeren op invalidenplaatsen, maar u mag niet de autovrije zone inrijden om de parkeerplaats te bereiken. Voordat u een autovrije zone inrijdt, meldt u zich bij de gemeente.
Verkeersboetes in Italië voorkomen

Oostenrijk

 • Op de meeste wegen geldt een tolvignet-verplichting. Informeer naar de juiste plek om dit vignet te bevestigen. Een onjuiste bevestiging kan u een boete opleveren.
 • Branden het rode en gele verkeerslicht tegelijkertijd? Maakt u zich dan gereed om weg te rijden. Een groen knipperlicht betekent: gereedhouden om te stoppen. Rijdt u bij geel licht door? Dan geldt dit als een overtreding, tenzij u de kruising zo dicht bent genaderd dat stoppen eigenlijk niet meer kan.

Zwitserland

 • U mag in Zwitserland op een autosnelweg die per rijrichting drie rijstroken heeft alleen nog maar op de meest linkerrijstrook rijden als u minimaal 100 km/uur kan en mag rijden. Rijdt u met een aanhangwagen of caravan? Dan mag u dus geen gebruik maken van de meest linkerrijstrook.
 • In Zwitserland moet u uw snelheid al voordat u een tunnel inrijdt, aanpassen. In tunnels geldt een snelheidsbeperking. Let daar goed op, want de snelheidsbeperking wordt niet altijd duidelijk zichtbaar aangegeven. Als u zich hier niet aan houdt, kan een fikse boete volgen.
 • Een tolvignet is nodig en moet op de juiste plaats bevestigd worden anders kunt u een fikse boete krijgen.

Let op! Begaat u een zware verkeersovertreding? De hoogte van de boete zal in dat geval mede worden bepaald door uw inkomen. Is uw inkomen niet bekend? Dan kan dit worden geschat.

Hongarije

In Hongarije moeten automobilisten tol betalen. Dat geldt ook voor toeristen die met een personenauto door het land reizen. U kunt de tol betalen bij daarvoor aangewezen verkooppunten, zoals tankstations aan of vlak over de grens of online. Na betaling krijgt u een betalingsbewijs en geeft het verkooppunt uw kenteken door aan de autoriteiten. Dat is nodig om later te kunnen controleren of u tol hebt betaald. Op sommige plaatsen in het land staan namelijk flitsapparaten die controleren of u tol hebt betaald. Bewaar uw betalingsbewijs minimaal een jaar. Er kan namelijk wel eens iets misgaan bij het doorgeven van uw kenteken. Ontvangt u onterecht een boete voor het niet-betalen van het tolgeld, dan kunt u met het betalingsbewijs bewijzen dat u wel tol hebt betaald.

Slovenië

Ook voor dit land is een wegenvignet verplicht. Het vignet schaft u aan bij tolstations en bij diverse tankstations, supermarkten en kiosken in Slovenië en ook bij grote tankstations in de buurlanden in de grensstreken met Slovenië. Het is aan te raden om het vignet aan te schaffen voordat men Slovenië binnenrijdt. En ook hier geldt dat bevestiging op een verkeerde plek u een boete kan opleveren.

Groot Brittanië

Er zijn stukken snelweg, tunnels en bruggen waar tol betaald moet worden. Vaak is er geen tolhokje en moet betaald worden via een app, via internet of tevoren met internetregistratie  of achteraf digitaal. Per toltraject kunnen de betaalwijzen verschillen. Er wordt wel gewaarschuwd dat u een toltraject nadert en meestal kunt u nog wel van de weg af. Zit u, eenmaal op de tolweg? Dan wordt u geflitst en bij gebrek aan tolbetaling beboet. Wilt u weten waar u tol moet betalen? Raadpleeg dan gov.uk/uk-toll-roads.

Lees verder

Veelgestelde vragen