Incasso van DAS ontvangen?

Onze ervaring in recht beoefenen wij op meerdere vlakken. En voor iedereen. Ook incasso heeft te maken met het halen van recht. De ondernemer wil geld ontvangen en u wilt als debiteur een correcte behandeling. Dus natuurlijk helpen we u!

DAS kiest nooit partij. We lossen graag op. U toch ook? Onze incassomedewerkers helpen u graag verder met uw vragen.

  • U hebt een incassobrief ontvangen
  • Hulp bij incasso's

Maar u bent klant bij DAS, wat nu?

U bent klant bij DAS en ontvangt ineens een incassobrief van ons. Dat voelt tegenstrijdig. Begrijpelijk. Als klant wilt u, dat wij achter u staan. En dat doen we zeker! Onze professionele aanpak geldt voor al onze klanten. Het kan zijn dat een organisatie onze hulp heeft ingeschakeld om onbetaalde facturen te innen. U snapt, ook ondernemers kunnen een beroep op DAS doen. Heeft dit invloed op uw recht? Absoluut niet! Neemt u gerust contact op met ons incassobureau om dit samen op te lossen.

We garanderen onpartijdigheid
Juristen en incassospecialisten van DAS handelen altijd onpartijdig. Twee tegenover elkaar staande partijen krijgen nooit dezelfde hulpverleners. De specialist die uw zaak in behandeling neemt, verdedigt uw recht zoals het u toekomt. Dat is een belofte!

Wat doe ik als ik met incasso in aanraking kom?

Hulp bij incasso's

Een aanmaning of incassobrief ontvangen? Dat is even schrikken. Een organisatie waarbij u een aankoop heeft gedaan, iets huurt of diensten heeft afgenomen, besloot een niet-betaalde vordering over te dragen aan een incassobureau. Wellicht is de rekening u ontschoten, is er sprake van miscommunicatie of bent u het niet eens met de rekening. De correspondentie negeren is alles behalve de oplossing!

In veel gevallen komen twee partijen door een gezamenlijke oplossing tot elkaar. Duidelijke communicatie is daarbij essentieel. Conclusie: direct betalen of contact opnemen!

Extra kosten zijn voor u
Bent u financieel in staat te betalen? Meteen het factuurbedrag overmaken is dan het beste. De bijkomende kosten van incasso en eventueel daarop volgende gerechtelijke procedures kunnen behoorlijk oplopen. En deze zijn helaas voor uw rekening.

U kunt niet betalen?
Kennisgeving van uw financiële situatie maakt een hoop duidelijk bij de innende organisatie. U geeft deze zo de kans om in te spelen op uw beweegredenen. Veelal ontdekt u vervolgens de bereidheid tot een betalingsregeling.

Maak haalbare afspraken
Een betalingsafspraak (die u uit de brand moet helpen!) is vaak een laatste kans voor een organisatie invorderingsmaatregelen onderneemt. Zorg er dus voor, dat u de afspraken kunt nakomen. Een tweede kans tot ‘samen oplossen’ krijgt u meestal niet. Geef daarom duidelijk aan wat wel en niet haalbaar voor u is.

Bij financiële problemen
Hebt u meer betalingsachterstanden of schulden? Of komt u er zelf niet meer uit? Wij adviseren u dan professionele dienstverlening (schuldhulpverlening) in de hand te nemen om u hierbij te helpen. Uw gemeentelijke instantie kan u hierover verder informeren. Tevens verstrekt het NIBUD veel informatie over dergelijke problemen. Kijk hiervoor op www.nibud.nl.

Download gratis informatiegids

Bent u ontslagen, gaat u scheiden of hebt u letsel opgelopen? Download dan ook onze gratis informatiegids. Daarin staan handige tips en adviezen, die u kunnen helpen.

Gids downloaden