Uw dossier volgen

Via inloggen.das.nl kunt u online, in een beveiligde omgeving, uw dossier volgen. Hiermee bent u eenvoudig en snel op de hoogte van de status van uw dossier, op elk moment van de dag, waar en wanneer u maar wilt. U ziet in mijndossier onder andere de documenten en brieven die bij uw dossier horen.

Wat staat erin uw online dossier?

Via inloggen.das.nl heeft u toegang tot uw persoonlijke dossier. U kunt hierin het volgende zien:

  • de gevoerde correspondentie;
  • documenten die bij uw dossier horen;
  • gemaakte afspraken;
  • informatie over hoe DAS uw schade behandelt

Daarnaast kun u via mijndossier ook contact zoeken met uw behandelaar, uw gegevens wijzigen en documenten uploaden.

Inzage door tussenpersoon

Heeft u uw rechtsbijstandverzekering via een tussenpersoon gesloten en wilt u hem/haar toegang geven tot uw dossier? Dan kunt u dit regelen door in te loggen in uw mijndossier omgeving via inloggen.das.nl. U kunt uw tussenpersoon toegang geven tot uw dossier. Uw tussenpersoon ziet dan hetzelfde als u in deze omgeving. Dit kunt u per dossier regelen.

MijnPolis bij DAS

U heeft een DAS Rechtsbijstandverzekering direct bij DAS of via een tussenpersoon afgesloten? In dat geval heeft u ook toegang tot een MijnPolis onderdeel. Hier kunt u uw polisgegevens inzien en mutaties doorgeven.

U kunt inloggen met het e-mailadres dat bij ons bekend is. Bij vragen of hulp bij het inloggen kunt u bellen met de afdeling Acceptatie 020 6517 517.

 

Bekijk uw dossier

Lees verder

Veelgestelde vragen