Zelf uw rechtshulpverlener kiezen

Als verzekerde krijgt u hulp van onze eigen juridisch specialisten. Dat is het uitgangspunt van onze rechtsbijstandverzekering.

Krijgt u te maken met gerechtelijke of administratieve procedures? Dan heeft u de vrije keuze tussen een specialist van DAS en een rechtshulpverlener buiten DAS. Dit heet de Vrije Keuze van Rechtshulpverlener (VKR).

Kiest u voor een rechtshulpverlener buiten DAS dan leest u hier waar u mee te maken krijgt.

Belangrijk om te weten

Hebben beide partijen in een geschil aanspraak op een rechtsbijstandverzekering van DAS? En hebben beide verzekerden dekking voor dat geschil? Dan mogen beiden zich op kosten van DAS laten bijstaan door een advocaat naar eigen keuze.

Let op: schakel niet zomaar een advocaat of andere rechtshulpverlener in. DAS geeft een opdracht altijd namens de verzekerde. DAS vergoedt alleen de redelijke en noodzakelijke kosten tot aan een maximumbedrag. U vindt de precieze regeling in de polisvoorwaarden.

Waarom de vrije advocaatkeuze?

Op 7 november 2013 besliste het Europese hof van justitie dat rechtsbijstandverzekeraars ook vrije advocaatkeuze moeten geven aan hun verzekerden als er sprake is van een gerechtelijke of administratieve procedure waarvoor het inschakelen van een advocaat niet wettelijk verplicht is. Na de uitspraak van het Europese hof van justitie in november 2013 heeft das direct haar werkwijze aangepast en krijgen verzekerden de vrije advocaatkeuze bij alle procedures.

Discussie over vrije advocaatkeuze
Enkele jaren geleden ontstond discussie over de vrije advocaatkeuze in Nederland, naar aanleiding van een uitspraak die het Europese hof van justitie deed over vrije advocaatkeuze in Oostenrijk. Verzekerden kregen altijd al vrije advocaatkeuze als er een procedure gevoerd moest worden waarvoor een advocaat verplicht was (procesmonopolie).

Uit die uitspraak van het hof werd door sommige advocaten de conclusie getrokken dat er in Nederland ook vrije keuze was bij procedures waarvoor het procesmonopolie niet gold. De onduidelijkheid die toen ontstond, was voor rechtzoekenden en verzekeraars ongewenst. DAS vond dat deze zaak moest worden voorgelegd aan de Europese rechter. Sinds de uitspraak van het Europese hof in november 2013 is duidelijk wat de spelregels zijn. DAS houdt zich aan die uitspraak.

Regels verzoek terugbetaling advocaatkosten

Heeft u een advocaat ingeschakeld voor november 2013? En wilt u daarvoor een vergoeding ontvangen? Dan kunt u uw claim rechtstreeks en kosteloos bij DAS indienen. U moet daarbij rekening houden met een aantal spelregels. Alleen in deze situaties kunnen wij uw verzoek tot terugbetaling in behandeling nemen:

 • U moet kunnen aantonen dat u zelf advocaatkosten hebt betaald en hoeveel dat was.
 • Deze advocaatkosten moeten betrekking hebben op hulp van de advocaat in een gerechtelijke of administratieve procedure.
  Duidelijk moet zijn dat u bij DAS een verzoek om rechtsbijstand hebt ingediend, dat DAS in dat verzoek polisdekking heeft toegezegd en dat u DAS hebt gevraagd om gebruik te mogen maken van die advocaat.
 • En DAS moet u dat geweigerd hebben.

Hoe kunt u uw verzoek tot terugbetaling bij ons indienen?

 1. U hebt nog geen contact gehad met DAS: Als u nog niet eerder contact hebt gehad met DAS, kunt u uw verzoek (zaak) tot terugbetaling aanmelden op onze website.
 2. U hebt al contact gehad met DAS: Hebt u uw zaak al gemeld (nog lopend of reeds afgelegd)? Dan kunt u ons contactformulier insturen of ons een brief sturen onder vermelding van uw dossiernummer naar:
  DAS
  t.a.v. afdeling Intake
  Postbus 23000
  1100 DM Amsterdam

Tips voor het inschakelen van een advocaat

 • Vraag uw advocaat altijd om een offerte met daarin een behandelplan.
 • Uiteraard is het uurtarief dat hij/zij in rekening brengt belangrijk, maar nog belangrijker is hoeveel uren hij/zij denkt aan de zaak te moeten besteden.
 • Vraag altijd hoeveel uren de advocaat denkt te moeten besteden. Een advocaat moet in staat zijn hiervan een redelijke inschatting te maken.
 • Laat hij/zij de behandeling zoveel mogelijk opdelen in afgeronde trajecten, zodat u iedere keer weer in overleg met uw advocaat kunt bepalen of u doorgaat of niet.
 • Leg een maximumbedrag vast. Bijvoorbeeld: 'De zaak zal nooit meer kosten dan…'
 • Laat de advocaat ook aangeven welke kostenrisico’s er zijn als u de zaak niet wint (kosten veroordelingen).
 • Maak duidelijke afspraken welke werkzaamheden wel en welke niet in rekening worden gebracht. Bedenk dat ieder telefoontje van u aan de advocaat of andersom in rekening wordt gebracht.

Veelgestelde vragen