Ver­goe­ding eer­der ge­maak­te ad­vo­caat­kos­ten

Indien u een verzoek wilt doen om de eerder gemaakte kosten voor een procedure door een externe advocaat vergoed te krijgen kunt u gebruik maken van onderstand formulier.
Lees verder