Regels concurrentie­beding

In een concurrentiebeding staat waaraan u zich moet houden als u bij een andere werkgever gaat werken of als u zelf een bedrijf gaat starten. Uw werkgever mag u er niet altijd aan houden.

Wat is een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding, ook wel non-concurrentiebeding genoemd, verbiedt de werknemer om tijdens een bepaalde periode na het einde van de arbeidsovereenkomst op bepaalde wijze of bij bepaalde andere werkgevers werkzaam te zijn. Hoofdregel is dat een concurrentiebeding geldig is als dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer. Een mondeling afgesproken concurrentiebeding is niet geldig.

Boete

Als u zich niet aan de afspraken uit uw concurrentiebeding houdt, dan kan uw werkgever u een boete opleggen. Dit geldt als u zelf ontslag neemt, maar meestal ook als uw werkgever u ontslaat. De boetehoogte staat vaak in uw arbeidscontract. Is er in uw ogen helemaal geen noodzaak tot een concurrentiebeding, terwijl uw werkgever dit wel aangeeft? Ook dan mag uw werkgever u niet aan het concurrentiebeding houden. U kunt in zo’n geval aan de rechter vragen om het concurrentiebeding te schorsen of op te heffen.

Regels die gelden bij tijdelijk contract

Een concurrentiebeding in een tijdelijk contract is alleen geldig als:

  • het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfsbelangen. Als uw werkgever dit niet kan aantonen, kunt u het concurrentiebeding vernietigen.
  • in het contract zelf staat uitgelegd waarom een concurrentiebeding nodig is bij het contract voor bepaalde tijd (motivatieplicht). Als er helemaal geen uitleg staat in contract, is het concurrentiebeding niet geldig.

Concurrentiebeding vernietigen?

U kunt in principe niet onder uw concurrentiebeding uitkomen. Maar probeer altijd eerst met uw werkgever te praten over het veranderen of vernietigen van uw concurrentiebeding. Wil uw werkgever niet vrijwillig meewerken, dan kunt u de rechter vragen het concurrentiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Tot de rechter een einduitspraak heeft gedaan kunt u de rechter in een kort geding om schorsing van het concurrentiebeding vragen.

Lees verder