Wijzigen contract door werkgever

Uw werkgever wil een aanpassing doen in uw arbeidsvoorwaarden. In uw arbeidscontract moet staan of dit mag. Dit heet een eenzijdig wijzigingsbeding.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding in contract

Het uitgangspunt is dat partijen elkaar houden aan de gemaakte afspraken en de arbeidsvoorwaarden. Slechts bij uitzondering mag uw werkgever een voorstel doen om uw arbeidsvoorwaarden te veranderen. Bijvoorbeeld omdat anders een onacceptabele situatie op het werk ontstaat. Uw werkgever moet dan een redelijk voorstel doen om die arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Is dat het geval? Dan mag uw werkgever van u verwachten dat u instemt met de wijziging. Bij het bepalen of een wijziging redelijk is, worden de gevolgen die die wijziging voor u als werknemer heeft meegewogen.

Eenzijdige wijzigingsbeding wel in contract

Bevat uw arbeidscontract, cao of personeelshandboek een eenzijdig wijzigingsbeding? Ook dan mag uw werkgever alleen bij uitzondering eenzijdig uw arbeidsvoorwaarden wijzigen. Hij moet wel kunnen aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij die wijziging en dat dit belang zwaarder weegt dan uw belang. U hoeft ook in dit geval dus niet elke wijziging te accepteren.

Wat te doen bij eenzijdige wijziging

  • Controleer of er een wijzigingsbeding in uw arbeidscontract is opgenomen.
  • Ga het gesprek aan met uw werkgever en vraag waarom hij de wijziging wil doorvoeren.
  • Leg uit wat de persoonlijke gevolgen van die wijziging voor u zijn.
  • Komt u er niet uit? Vraag dan advies aan, bijvoorbeeld de OR of win juridisch advies in.

Daarna kunt u het besluit nemen of u instemt met de wijziging of niet. Als u het niet eens bent met de wijziging die uw werkgever voorstelt, probeer dan een tegenvoorstel te doen waarin de knelpunten die u ziet, worden weggenomen. Zo probeert u een voor beide partijen goede oplossing te vinden. Komt u er niet uit? Dan is het raadzaam om juridisch advies in te winnen.

Lees verder

Veelgestelde vragen