Wijzigen contract door werkgever

Je werkgever wil een aanpassing doen in je arbeidsvoorwaarden. In je arbeidscontract moet staan of dit mag. Dit heet een eenzijdig wijzigingsbeding.

Geen eenzijdig wijzigingsbeding in contract

Het uitgangspunt is dat partijen elkaar houden aan de gemaakte afspraken en de arbeidsvoorwaarden. Je bent dus niet verplicht om akkoord te gaan met een eenzijdige wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Slechts bij uitzondering mag je werkgever een voorstel doen om je arbeidsvoorwaarden te veranderen. Bijvoorbeeld omdat anders een onacceptabele situatie op het werk ontstaat. De werkgever moet dit wel kunnen aantonen. Je werkgever moet dan een redelijk voorstel doen om die arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Is dat het geval? Dan mag je werkgever van jou verwachten dat je instemt met de wijziging. Bij het bepalen of een wijziging redelijk is, worden de gevolgen die die wijziging voor jou als werknemer heeft meegewogen.

Eenzijdige wijzigingsbeding wel in contract

Bevat je arbeidscontract, cao of personeelshandboek een eenzijdig wijzigingsbeding? Ook dan mag je werkgever alleen bij uitzondering eenzijdig je arbeidsvoorwaarden wijzigen. Hij moet wel kunnen aantonen dat hij een zwaarwegend belang heeft bij die wijziging en dat dit belang zwaarder weegt dan jouw belang. Je hoeft ook in dit geval dus niet elke wijziging te accepteren.

Wat te doen bij eenzijdige wijziging

  • Controleer of er een wijzigingsbeding in je arbeidscontract is opgenomen.
  • Ga het gesprek aan met je werkgever en vraag waarom hij de wijziging wil doorvoeren.
  • Leg uit wat de persoonlijke gevolgen van die wijziging voor je zijn.

Daarna kun je het besluit nemen of je instemt met de wijziging of niet. Als je het niet eens bent met de wijziging die je werkgever voorstelt, probeer dan een tegenvoorstel te doen waarin de knelpunten die je ziet, worden weggenomen. Zo probeer je een voor beide partijen goede oplossing te vinden. Kom je er niet uit? Dan is het raadzaam om advies in te winnen. Bijvoorbeeld bij de OR of win juridisch advies in.

Heb je een conflict met je werkgever? Ga dan eerst in gesprek. Mediation kan daarbij helpen.

Ook als je niet verzekerd bent kun je bij DAS terecht voor mediation.

Mediation is een manier om je conflict op te lossen zonder dat er een rechter aan te pas komt. Je gaat in gesprek met je werkgever. Een onafhankelijke en onpartijdige bemiddelaar, de mediator, helpt je daarbij. De mediator legt geen beslissingen op, maar begeleidt partijen bij het zoeken naar een oplossing. En misschien nog wel het belangrijkste: ook andere, niet juridische-zaken, kunnen vaak worden opgelost, zoals communicatieproblemen of emoties die in het conflict een rol spelen. Zo is de kans groot dat je conflict ook echt opgelost wordt en een langlopende juridische procedure wordt voorkomen. Nu aanvragen? Kijk dan hier.

Lees verder

Veelgestelde vragen