Regels proeftijd in uw arbeids­contract

Een nieuwe baan? Dan mag uw werkgever een proeftijd opnemen in uw arbeidscontract. Het is niet verplicht. Maar er zijn wel regels voor het opnemen van een proeftijd.

Maximale duur proeftijd

Dat is afhankelijk van de duur van uw arbeidscontract. Is de duur van uw contract:

  • 6 maanden of korter? Dan mag uw werkgever geen proeftijd opnemen.
  • langer dan 6 maanden, maar korter dan 2 jaar? Dan mag de proeftijd maximaal één maand bedragen.
  • langer dan 2 jaar of een vast dienstverband? Dan mag de proeftijd maximaal 2 maanden duren.

Is er sprake van een tijdelijk arbeidscontract waarbij vooraf geen einddatum is afgesproken? Dan mag de proeftijd maximaal één maand duren.

Arbeidscontract korter dan 6 maanden

Als er in uw tijdelijke arbeidscontract van 6 maanden of korter toch een proeftijdbeding is opgenomen, is dit proeftijdbeding nietig. Dat betekent dat er in die situatie helemaal geen proeftijdbeding is overeengekomen en dat de proeftijd die in uw arbeidscontract staat niet geldig is. Uw werkgever mag u dan ook niet zomaar per direct ontslaan. Afhankelijk van de situatie moet eerst toestemming van het UWV worden verkregen, moet de rechter uw arbeidscontract hebben ontbonden of moet u akkoord zijn met een ontslagvoorstel van uw werkgever.

Verlenging arbeidscontract

Bij een verlening van een opvolgende arbeidscontract mag geen nieuwe proeftijd worden opgenomen. Het kan echter zo zijn dat er andere werkzaamheden en verantwoordelijkheden worden overeengekomen in het contract. In dat geval mag de werkgever wel een proeftijd met u afspreken als hij in de voorgaande periode te weinig inzicht heeft gekregen in uw capaciteiten die nodig zijn voor het uitvoeren van deze nieuwe werkzaamheden.

Lees verder

Veelgestelde vragen