Recht op vakantie­dagen

U krijgt een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar. In uren is dit 4 keer het aantal uren dat u per week werkt. Ook kunt u op grond van uw contract of cao meer vakantiedagen opbouwen.

Aantal wettelijke vakantiedagen

U heeft als werknemer recht op ten minste 4 maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Als u bijvoorbeeld 40 uur per week werkt, heeft u recht op 160 vakantie-uren per jaar. Dat zijn, bij een 8-urige werkdag, 20 dagen. Dit zijn uw wettelijke vakantiedagen. Duurt het dienstverband korter of werkt u in deeltijd? Dan geldt het recht pro rata. Bij een dienstverband van 90% heeft u bijvoorbeeld recht op 90% x 20 dagen is 18 vakantiedagen. Staat in uw contract of in de cao dat u recht heeft op meer vakantiedagen? Dan zijn dit uw bovenwettelijke vakantiedagen.

Geldigheid vakantiedagen

Uw vakantiedagen blijven niet onbeperkt geldig. Als werknemer bent u verplicht om de wettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2012 hebt opgebouwd op te nemen binnen 6 maanden na het opbouwjaar. Dit betekent bijvoorbeeld dat wettelijke vakantiedagen die je in 2018 opbouwt maar niet opneemt, op 1 juli 2019 vervallen. Er is wel een uitzondering. Wettelijke vakantiedagen vervallen namelijk niet na een half jaar als u niet in staat was om uw dagen op tijd op te nemen. Bijvoorbeeld omdat uw werkgever u dat door drukte op het werk onmogelijk maakte of omdat u zo ziek was dat u geen vakantie kon opnemen. In deze uitzonderingsgevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar. In uw contract of cao kan staan dat de vervaltermijn wordt verlengd tot maximaal 5 jaar. Voor de bovenwettelijke vakantiedagen die u na 1 januari 2012 hebt opgebouwd, geldt een ruimere verjaringstermijn van 5 jaar.

Redenen voor weigering verlof

Uw werkgever keurt uw vakantie goed , als u deze op tijd en schriftelijk heeft aangevraagd. Tenzij:

  • er sprake is van verplichte vakantiedagen in uw arbeidscontract of cao die u in een andere periode moet opnemen (zoals de bouwvak) of juist dagen waarop u vanwege een seizoenspiek geen vakantie mag opnemen.
  • er sprake is van een gewichtige redenen, bijvoorbeeld plotselinge drukte of wanneer u onmisbaar bent door ziekte of ontslag van andere werknemers. Uw werkgever moet de redenen aantonen en schriftelijk aan u laten weten.
  • u niet voldoende vakantiedagen heeft. Bespreek in dit geval met uw werkgever wat er wel mogelijk is.

Als uw werkgever uw vakantieaanvraag terecht heeft geweigerd, kunt u niet in de door uw voorgenomen periode op vakantie. Hoe vervelend dit ook is, zeker als u al concrete vakantieplannen hebt gemaakt of (aan)betalingen heeft gedaan. Gaat u toch op vakantie of komt u niet werken, dan loopt u het risico dat u geen salaris ontvangt of wordt ontslagen wegens werkweigering.

Ziek tijdens vakantie

In de wet is geregeld dat de vakantiedagen waarop u ziek bent niet gelden als vakantie. De vakantiedagen waarop u ziek bent gelden dan als ziekteverlof. Uw werkgever kan hiervan afwijken, maar alleen als hij dit van tevoren schriftelijk met u is overeengekomen. Wat kunt u het beste doen als u ziek wordt tijdens uw vakantie:

  • Meld u tijdens uw vakantie ziek bij uw werkgever. Lukt dit niet, meld dit dan zodra dit wel mogelijk is.
  • Zorg dat u tijdens uw vakantie bereikbaar blijft voor uw werkgever. Geef uw vakantieadres door en hoe u te bereiken bent.
  • Regel tijdens uw vakantie een doktersverklaring en overleg deze bij thuiskomst aan uw werkgever.
Lees verder

Veelgestelde vragen