Ik heb geluidsoverlast van mijn buren, wat te doen?

Je buren schreeuwen, slaan met deuren of draaien regelmatig harde muziek. Ze veroorzaken geluidsoverlast - en dat is erg vervelend. Wat kun je hiertegen doen en wat zijn je rechten? Je leest er alles over op deze pagina.

Geluidsoverlast van je buren

Iedereen maakt geluid. Normale leefgeluiden vallen daarom niet onder geluidsoverlast. Denk hierbij aan spelende kinderen, hoesten, overdag stofzuigen of het dichtslaan van deuren. Heb je last van andere geluiden, zoals een blaffende hond of kluslawaai? Bespreek dit dan eerst met je buren voordat je verdere stappen onderneemt.

Je kunt pas écht actie ondernemen als er een wet of regel wordt overtreden of als de geluidsoverlast voortkomt uit onrechtmatig handelen. Of er sprake is van onrechtmatige hinder en de geluidsoverlast daadwerkelijk aangepakt kan worden, is afhankelijk van:

 • De aard van het geluid
 • De ernst van de overlast
 • De duur en de omvang van de hinder
 • De gevolgen of schade van de overlast

Geluidsoverlast op verschillende tijden

Voor particuliere woningen zijn er in de wet geen algemene regels met betrekking tot de hoeveelheid geluid die je mag maken op een bepaald tijdstip. Soms gelden hiervoor in gemeenten wel bepaalde regels. Ga dit altijd even na.

Stappenplan voor het melden van geluidsoverlast van je buren

Wil je een melding maken van het geluidsoverlast van je buren? Volg deze stappen:

1. Praat met elkaar

Laat je buren weten dat je last hebt van geluidshinder. Misschien zijn ze zich er helemaal niet van bewust. Een goed gesprek kan erg verhelderend werken. Probeer afspraken te maken om de overlast te beperken. Spreek bijvoorbeeld af hoe laat zij beginnen met bouwwerkzaamheden of dat de muziek wat zachter wordt gezet na een bepaalde tijd.

2. Maak praktische afspraken

Bekijk met je buren of je de overlast met praktische maatregelen op kunt lossen. Soms kunnen isolatie, vloerbedekking, een hogere schutting of het verplaatsen van muziekboxen al helpen.

3. Houd de overlast bij

Houd op papier bij wanneer en hoe lang je precies overlast ervaart. Doe ook navraag of andere buren ook overlast ervaren. Zo sta je sterker in je schoenen.

4. Dien een klacht in

Kijk of er een huishoudelijk reglement is en dien een klacht in bij de Woningcorporatie of de Vereniging van Eigenaren. Zij zijn verplicht de bewoner op diens gedrag aan te spreken. Bij ernstige overlast kun je ook de verhuurder vragen om maatregelen te nemen, zoals het beter isoleren van de vloeren of muren.

5. Schakel hulp in

Helpt dit allemaal niet? Dan is het tijd om hulp te vragen bij derden. Check (op de website van je gemeente) of jouw wijk een toezichthouder of buurtbeheerder heeft en meld de overlast. Je kunt ook de buurtagent vragen te bemiddelen in de situatie.

In de meeste gemeenten zijn ook buurtbemiddelaars actief. Dit zijn onafhankelijke bemiddelaars die je adviseren en helpen. Bemiddeling is alleen mogelijk als jouw buren hieraan vrijwillig willen meedoen. Ontdek alles over buurtbemiddeling op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

6. Stuur een juridische brief

Als ook de bemiddeling niks uithaalt, stuur je een aangetekende brief aan je buren waarin je aangeeft dat u nog steeds overlast ondervindt. Je kunt de buren vragen de overlast binnen een redelijke termijn te staken. Geef aan dat je, als dit niet gebeurt, verdere stappen zult ondernemen. Bedenk wel dat dit de relatie met uw buren kan verslechteren. Schakel eventueel hulp in van een jurist.

Ga naar de rechter

Als laatste redmiddel kun je naar de rechter stappen. Denk daar wel goed over na. Zo’n gerechtelijke procedure kan lang duren en de relatie met je buren wordt er niet beter op. De rechter kan bijvoorbeeld een boete opleggen voor iedere keer dat er weer overlast wordt veroorzaakt. Ga alleen naar de rechter als je écht alles al hebt geprobeerd, inclusief professionele bemiddeling. Als je dat niet hebt gedaan, beslist de rechter waarschijnlijk dat jullie een mediator moeten inschakelen.

Hoe kunnen wij je helpen?

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30, om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

088 3279 886

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
1199,-
1 van 4
Heeft deze informatie je geholpen?

We horen graag je feedback. Daarmee help je ons om deze informatie verder te verbeteren.