Wat te doen bij geluidsoverlast?

Uw buren schreeuwen, slaan met deuren of draaien regelmatig harde muziek. Ze veroorzaken geluidsoverlast. Praat er altijd eerst over. Soms zijn uw buren zich er niet eens van bewust.

Stappenplan overlast buren

 1. Praat met elkaar
  Laat uw buren weten dat u last heeft van hun geluiden. Ze kunnen zich er namelijk helemaal niet van bewust zijn. Een gesprek kan soms erg verhelderend werken. Probeer afspraken te maken om de overlast te beperken. Bijvoorbeeld hoe laat zij beginnen met bouwwerkzaamheden of dat de muziek wat zachter wordt gezet na een bepaalde tijd.

 2. Praktische maatregelen
  Bekijk met uw buren of u het met praktische maatregelen op kunt lossen. Soms kunnen isolatie, vloerbedekking, een hogere schutting of het verplaatsen van muziekboxen al helpen tegen de overlast.

 3. Houd de overlast bij
  Houd op papier bij wanneer en hoe lang je precies last heeft van de overlast in de vorm van een logboek. Doe navraag of andere buren ook overlast ervaren. Zo staat u sterker in uw schoenen.

 4. Dien een klacht in
  Kijk of er een huishoudelijk reglement is en dien een klacht in bij de Woningcorporatie of de Vereniging van Eigenaren. Deze zijn verplicht de bewoner op zijn gedrag aan te spreken.

 5. Schakel hulp in
  Helpt dit allemaal niet, dan is het tijd om hulp in te schakelen. Check of uw wijk een toezichthouder of buurtbeheerder heeft en meldt hem of haar de overlast. Op de website van uw gemeente vindt u of uw wijk een toezichthouder heeft. Ook zou u de buurtagent kunnen vragen te bemiddelen in de situatie.

 6. Bekijk of een buurtbemiddelaar helpt
  Veel gemeenten kennen ook buurtbemiddeling. Onafhankelijke bemiddelaars kunnen  u adviseren en helpen om samen met uw buren tot een oplossing te komen. Bemiddeling is alleen mogelijk als uw buren hieraan vrijwillig willen meedoen. Meer informatie over buurtbemiddeling vindt u op de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid.

 7. Stuur een juridische brief
  Stuur een aangetekende brief aan uw buren waarin u aangeeft dat u nog steeds overlast ondervindt.  U kunt ze vragen de overlast binnen een redelijke termijn te staken. Geef aan dat u, als dit niet gebeurt, verdere stappen zult ondernemen. Bedenk wel dat dit de relatie met uw buren kan verslechteren. Schakel eventueel hulp in van een jurist.

Laatste redmiddel: de rechter

Als laatste redmiddel kunt u naar de rechter stappen. Denk daar wel goed over na. Zo’n gerechtelijke procedure kan lang duren en de relatie wordt er niet beter op. De rechter kan bijvoorbeeld een boete opleggen voor iedere keer dat er weer overlast wordt veroorzaakt. Ga alleen naar de rechter als u echt alles al heeft geprobeerd, inclusief professionele bemiddeling. Heeft u dat niet gedaan, dan kan de rechter alsnog van mening zijn dat mediation nog geprobeerd moet worden.

Lees verder

Veelgestelde vragen