Bezwaar tegen huurverhoging

De verhuurder wil de huurprijs verhogen. Hoeveel hij maximaal mag verhogen, hangt af van of u een sociale geliberaliseerde huurwoning heeft. U kunt bezwaar maken.

Bekijk nu ook de video

Wat is de maximale huurverhoging?

De verhuurder mag maar één keer per jaar de huur verhogen. Voor de sociale huur stelt de overheid elk jaar een maximale huurverhoging vast. Deze wordt onder andere gebaseerd op de inflatie. De huur mag per 1 juli 2019 met 4,1% tot maximaal 5,6% omhoog. De stijging van uw huur hangt ook deels af van uw inkomen, daarom wordt het ook wel een inkomensafhankelijke huurverhoging genoemd. Dit geldt alleen voor huizen in de sociale huur. In de vrije sector zit er geen maximum aan de huurverhoging.

Zo maakt u bezwaar tegen huurverhoging

Bij sociale huurwoningen
  1. Stuur dan een aangetekende brief waarin u de bezwaar maakt tegen de verhoging. Zorg dat u de brief stuurt vóór de ingangsdatum van de huurverhoging.
  2. Komen jullie er samen niet uit? Dan is de verhuurder verplicht een uitspraak te vragen bij de Huurcommissie. Zij beoordeelt of de verhoging redelijk is of niet. Hij heeft hiervoor tot 6 weken na de ingangsdatum van de huurverhoging.
  3. Ontvangt u geen uitnodiging van de Huurcommissie? Dan gaat de verhoging niet door. Uw verhuurder kan dan nog wel een nieuw voorstel doen met een andere ingangsdatum.
Bij vrije sector woningen

Op een vrije sector huurwoning is geen puntensysteem of een maximale huurprijs van toepassing. De verhuurder mag de huur eens in de 12 maanden verhogen én na een tussentijdse verbetering van de woning. Is er in het huurcontract een indexeringsclausule opgenomen? Dan hebben jullie de jaarlijkse verhoging al in het huurcontract afgesproken. In dat geval is een voorstel van de verhuurder dus niet nodig, hij hoeft alleen te laten weten met hoeveel de huur wordt verhoogd en hoe dat is berekend.

  1. Berekent uw verhuurder een ander (hoger) percentage dan dat er in het huurcontract staat? Stuur dan een aangetekende brief waarin u de bezwaar maakt tegen de verhoging. Geef aan dat hij zich niet aan het huurcontract houdt. Zorg dat u de brief stuurt vóór de ingangsdatum van de huurverhoging.
  2. Staat er geen indexeringsclausule in het contract? Dan kan de verhuurder alleen een verhoging voorstellen door een nieuw contract aan te bieden met een hogere huurprijs. Als u daarmee niet instemt kan de verhuurder via de rechter het huurcontract opzeggen. De rechter kijkt of de voorgestelde huurverhoging redelijk is bijvoorbeeld op basis van huren van vergelijkbare huurwoningen in de omgeving.
Lees verder

Veelgestelde vragen