Huis verkopen, waar moet u op letten?

Gaat u uw woning verkopen? Dan breekt er een spannende periode voor u aan. Er zijn natuurlijk een aantal zaken waar u op moet letten. Lees hieronder wat u komende periode allemaal kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden bij de verkoop van uw woning.

Hoe kunnen wij je helpen?

DAS helpt je ook als je niet verzekerd bent. Onze ervaren juristen staan voor je klaar, voor een vast bedrag per oplossing. Zo boek je snel een resultaat, houdt je grip op je uitgaven en voorkom je verrassingen.

Ben je wel bij ons verzekerd en heb je een geschil? Meld dit dan bij ons.

Persoonlijk consult

Ben je niet verzekerd bij ons? Ook dan kunnen we je helpen.

Bel ons op maandag tot en met vrijdag tussen 08:30 tot 17:30 voor een gratis consult om te horen wat in jouw specifieke situatie de volgende stappen kunnen zijn.

30 minuten jurist

 • Sparren met een ervaren jurist die gespecialiseerd is in jouw situatie
 • Direct antwoord op je belangrijkste vragen
 • Rustig vragen stellen zonder verplichting
 • Vandaag besteld, de volgende werkdag contact

Beoordelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen

Beoordelen onderhandelen

 • Beoordeling van jouw situatie
 • Inzicht in jouw kansen
 • Advies over het vervolg
 • Contact met de tegenpartij
 • Versturen van juridische brieven
 • Onderhandeling met de tegenpartij
 • Afspraken maken en vastleggen
Gebruik de pijltjes toetsen om alle producten te zien.

Voorlopig koopcontract

Heeft een potentiële koper een bod uitgebracht? Dat is goed nieuws! Als u het bod accepteert gaat u vervolgens met de koper een voorlopig koopcontract aan. In dat contract legt u samen met de koper de gemaakte afspraken vast. Door het woord ‘voorlopig’ lijkt een voorlopig koopcontract niet bindend, maar vergis u niet, want dat is het wel. In het contract staan afspraken op rondom de aankoop, zoals de koopsom, datum van overdracht, ontbindende voorwaarden, etc.

Ontbindende voorwaarden voor de verkoop van uw woning

De potentiële koper voor uw woning kan er voor kiezen om ontbindende voorwaarden op te nemen in het koopcontract. Bijvoorbeeld onder voorbehoud van financiering, zodat de koop niet doorgaat als de koper geen hypotheek krijgt. Als verkoper is het belangrijk hierover duidelijke en heldere afspraken te maken met de koper. Houd er rekening mee dat de koopovereenkomst niet zo maar wordt ontbonden als er aan een van de voorwaarden wordt voldaan. Als de koper bijvoorbeeld de financiering niet rond krijgt, moet hij dit schriftelijk aan u als verkopende partij laten weten, ook moet de koper een afwijzing van de bank als bewijs toevoegen.

De verkopende partij kan ook ontbindende voorwaarden opnemen in het koopcontract. Wanneer u bijvoorbeeld te maken heeft met een restschuld en u er zeker van wilt zijn dat u deze gefinancierd krijgt bij de aankoop van de nieuwe woning, kunt u dit meenemen in het koopcontract. Blijft u met een restschuld zitten, dan kunt u zonder een boete het koopcontract laten ontbinden.

Ook kunt u als verkopende partij een no risk clausule op laten nemen in het koopcontract. Het koopcontract kunt u dan ontbinden als u nog geen nieuwe woning heeft gevonden. Op deze manier wordt u er als verkoper voor behoed dat u zonder woning komt te zitten.

Aan het doen van een beroep op ontbindende voorwaarden zijn strenge termijnen verbonden. Let u dus goed op!

Huis verkopen met verborgen gebreken

Verkoopt u een woning met gebreken? Houd er dan rekening mee dat u als verkoper een mededelingsplicht heeft. Dat houdt in dat u verplicht bent om alle gebreken aan de woning bekend te maken aan de koper. Mocht er na de verkoop van de woning een ernstig gebrek of een gebrek dat u ten onrechte niet heeft gemeld aan het licht komen dan bent u alsnog aansprakelijk.

Ernstig gebrek

Onder een ernstig gebrek verstaan we een gebrek dat het normaal gebruik van een woning in de weg staat. Voorbeelden van ernstige gebreken zijn verzakkingen, lekkages, onveilige situaties, etc. De nieuwe bewoner mag verwachten dat de gekochte woning alle eigenschappen heeft die nodig zijn voor normaal gebruik. De verkoper kan bij een ernstig gebrek aansprakelijk worden gesteld als het gebrek wel al aanwezig was, maar niet zichtbaar tijdens de bezichtiging. Dit geldt ook als de verkoper zelf niet op de hoogte was van het gebrek.

Ouderdomsclausule
Verkoopt u een oude woning? Dan kunt u ervoor kiezen om een ouderdomsclausule op te nemen in het koopcontract. Daarin staat dat de verkoper niet aansprakelijk is voor ouderdomsgebreken die niet bekend zijn bij verkoop van de woning. Dit zorgt ervoor dat het in veel gevallen niet mogelijk is om de verkoper aan te spreken voor verborgen gebreken aan de woning.

Niet gemeld gebrek

Ook voor een gebrek dat normaal gebruik van de woning niet in de weg staat kan de verkoper alsnog aansprakelijk worden gesteld. Dan kan het geval zijn als het gebrek al aanwezig voor de overdracht en de verkoper dit bewust niet gemeld heeft. De verkoper schendt hiermee de mededelingsplicht.

Niet bewoningsclausule

Als u een woning verkoopt, die u nooit zelf bewoond hebt, bijvoorbeeld omdat deze uit een erfenis komt, dan kunt u een niet-bewoningsclausule opnemen in de koopovereenkomst. Daarmee geeft u aan dat u de woning niet uit eigen ervaring kent en dus ook niet bekend bent met eventuele gebreken in de woning.

Wat als de koper het laat afweten?

Het kan voorkomen dat een koper van een huis niet komt opdagen bij de overdracht. Maar wat kunt u als verkoper dan doen? Check eerst de koopovereenkomst. Daar staat precies in waar de koper en de verkoper zich aan moeten houden. Het eerste wat u moet doen is de koper een brief sturen waarin u aangeeft dat hij zijn afspraken niet is nagekomen en dat hij alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Dat heet in gebreke stellen. Zet in de brief ook een termijn waarbinnen de koper zijn afspraken na moet komen. In uw koopovereenkomst staat hoeveel tijd u hem moet geven. Meestal is dat acht dagen. Als de koper niet meer van zich laat horen kunt u het volgende doen:

1. De overeenkomst ontbinden

Gaat u het koopcontract ontbinden? Dan draait u de koop in feite terug. U zet als het ware een streep door het contract. U heeft de handen dan weer vrij om de woning aan een ander te verkopen.

2. Boete voor de koper

Vaak is in de koopovereenkomst vastgelegd dat als de koper besluit de woning toch niet te kopen terwijl hij daar wel toe verplicht is, hij aan u een boete moet betalen. Die boete is meestal 10% van de overeengekomen verkoopprijs.

3. Koper aansprakelijk stellen voor overige schade

Ook kunt u de koper aansprakelijk stellen voor overige schade die u hebt geleden omdat hij zijn verplichtingen niet is nagekomen. Denk bijvoorbeeld aan de kosten van een bouwkundige keuring of dubbele woonlasten die u moet maken omdat u zelf al een nieuw huis hebt gekocht. dit kan alleen voor het deel van uw schade dat hoger zou zijn dan de boete.

4. Nakoming vorderen

U kunt er ook voor kiezen vast te houden aan de overdracht. Dat noemen we dan nakoming. U begrijpt dat dat niet eenvoudig zal zijn omdat de koper kennelijk zijn afspraken niet kan of wil nakomen. In de meeste koopovereenkomsten is vastgelegd dat de koper, ook als hij alsnog nakomt, een boete verschuldigd is. De boete is meestal drie promille van de koopsom per dag totdat de koper alsnog meewerkt. Deze boete treedt overigens pas in werking nadat de acht dagen van de ingebrekestelling zijn verstreken. Ook als u kiest voor nakoming, bestaat nog de mogelijkheid om aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Lees verder