Wat te doen bij verborgen gebreken

Heeft u een verborgen gebrek ontdekt? Een jurist kan uw koopcontract erop nakijken en vertellen of u de schade mogelijk kunt verhalen. Volg de volgende stappen.

Bekeijk nu ook de video

1. Onderzoek of de verkoper aansprakelijk is

Staat er in het koopcontract dat de woning ‘de eigenschappen zal bezitten die voor normaal gebruik nodig zijn’? Dan is de verkoper aansprakelijk als het gebrek dit normale gebruik in de weg staat. Of de verkoper weet had van het gebrek, is dan niet van belang. Is het niet een dusdanig ernstig gebrek dat dit het normale gebruik van de woning in de weg staat, dan kan de verkoper alleen aansprakelijk kan worden gesteld indien kan worden aangetoond dat hij het gebrek heeft verzwegen. Soms kan een deskundige dit voor u vaststellen.

2. Stel de verkoper op de hoogte

U moet de verkoper binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek hebt ontdekt, op de hoogte brengen van de gebreken. Meestal is dat een termijn van 2 maanden. Worden de gebreken niet op tijd gemeld aan de verkoper? Dan kunt u geen aanspraak meer maken op eventuele vergoeding van de schade.

3. Zoek samen een oplossing

U kunt eerst proberen om er samen met de verkoper uit te komen. Geef hem de kans om met een oplossing te komen. Leg de afspraken wel op papier vast.

4. Stuur een ingebrekestelling

Komt u er samen niet uit of reageert de verkoper niet? Stel hem dan in gebreke. Stuur een aangetekende brief waarin u het gebrek meldt. Vraag de verkoper het gebrek te herstellen binnen een redelijke termijn en geef aan dat u anders verdere stappen neemt. Laat de ingebrekestelling opstellen door een jurist, zodat u zeker weet dat deze aan alle juridische eisen voldoet. Als de verkoper de gebreken niet binnen die termijn heeft hersteld, is hij in verzuim. U mag dan de gebreken door een derde laten herstellen en de herstelkosten verhalen op de verkoper.

5. Naar de rechter

Is het tóch nodig om naar de rechter te stappen? Bijvoorbeeld omdat de verkoper weigert de gebreken te herstellen of de herstelkosten te betalen? Dan moet u binnen 2 jaar nadat je de gebreken aan de verkoper heeft gemeld een civiele procedure bij de rechter starten.

Lees verder